Bạn đang ở đây

Ân Thi: Hiệu quả từ việc “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020”.

(09.10.2020)

(Websie HNDHY) - Thực hiện Kết luận số luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) ngày 03/12/2009 về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020”.

Hội Nông dân huyện Ân Thi đã chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố, đổi mới và thúc đẩy công tác hội, phong trào nông dân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển; Huy động các hộ dân trên địa bàn huyện chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, phát triển bền vững, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường sinh thái góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân. Do vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản không ngừng tăng, năm 2019 giá trị thu nhập sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản/1ha canh tác là 195 triệu đồng, các lĩnh vực nông nghiệp ngày một phát triển theo hướng tích cực.

Cơ cấu vụ mùa, cây trồng chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá, đã góp phần giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Đưa nhanh giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, cơ cấu có sự chuyển dịch tích cực đã góp phần tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích cách tác. Đã hình thành một số vùng chuyển canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp như: Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hạ Lễ; vùng lúa lai năng suất chất lượng cao tại xã Hồ Tùng Mậu, thị trấn Ân Thi, Nguyễn Trãi, Cẩm Ninh; vùng chuyên canh giống nếp thơm Hưng Yên tại Quảng Lãng, Xuân Trúc, Vân Du; vùng cây ăn quả đặc sản nhãn tại Hạ Lễ, Tiền Phong, Đa Lộc; vùng Cam xã Quang Vinh, ổi Cẩm Ninh, Vân Du, Đào Dương... Toàn huyện có 160 trang trại cho thu nhập khá, nhiều trang trại tổng hợp cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Lĩnh vực chăn nuôi: Có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung; trong chăn nuôi có sự tuyển chọn, sàng lọc về con giống chất lượng hiệu quả để cung cấp cho nhân dân; các biện pháp khoa học, kỹ năng được ứng dụng để từng bước nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi. Toàn huyện có hàng trăm trang trại chăn nuôi tổng hợp; chăn nuôi chuyên canh như lợn, gà, vịt, bò... sản lượng thịt hàng năm các loại gia súc, gia cầm cung cấp cho thị trường tiêu dung đạt trên 10 nghìn tấn, góp phần ổn định đời sống của người dân trong huyện và cung cấp thị trường tăng thu nhập cho nông dân. Diện tích nuôi trồng nuôi trồng thủy sản, toàn huyện có 570ha mặt nước ao, hồ nuôi thủy sản, hàng năm cho sản lượng 7-8 nghìn tấn.

Thực hiện tốt việc áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn sinh học. Mỗi năm tổ chức tập huấn cho hàng ngàn nông dân về các biện pháp thâm canh chăn nuôi, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, có cơ chê, chính sách phù hợp để khuyến khích người dân sản xuất theo hướng chất lượng sản phẩm bảo đảm đúng yêu cầu VietGAP. Hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để các hộ sản xuất kinh doanh nông sản thành lập các Hợp tác xã nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại hàng hóa sản xuất ra đảm bảo giá trị và tiêu thụ hiệu quả. Toàn huyện hiện có 22 Hợp tác xã sản xuất hàng hóa khá hiệu quả.

Giai đoạn 2010 – 2020, các cấp Hội Nông dân huyện đã chủ động, tích cực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Hội, trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình điển hình về phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương. Để hỗ trợ nông dân phát triển, Hội Nông dânhuyện đã quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền là: 8.572.125.000 đồng.  Nguồn vốn  Ngân hàng NN&PTNT   năm 2010 làm thí điểm tại xã Văn Nhuệ với 6 tổ vay vốn 189 thành viên tổng dư nợ của xã là 21,279 tỷ đồng. Năm 2013 tiếp tục làm thí điểm ở xã Tiền phong 5 tổ dư nợ là 27,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách  từ Ngân hàng chính sách xã hội là 115 tỷ 468 triệu. Thông qua các mô hình, nhóm hộ nông dân liên kết sản xuất theo công nghệ kỹ thuật cao … Việc cho vay vốn được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục từ khảo sát, bình xét, lập hồ sơ dự án, thẩm định và quy trình giải ngân nguồn vốn. Công tác quản lý vốn được thực hiện đảm bảo quy định, 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.xây dựng được thương hiệu hàng hóa, từng bước phát triển, mở rộng sản xuất theo phương thức sản xuất hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ, tăng doanh thu, lợi nhuận của các hộ tham gia thực hiện dự án từ mức thu nhập bình quân 30triệu – 40 tr đồng/hộ/năm. Góp phần vào chuyển đổi nhận thức của nông dân trong xã từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu KHKT sang sản xuất theo công nghệ cao, mang tính sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động.  Từ đó hàng năm kết nạp được 400- 600 hội viên mới. Các hộ Hội viên tham gia thực hiện dự án hàng năm tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân xã 100.000 đồng/hộ/năm...

Được sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc sâu rộng của toàn bộ hệ thống chính trị cũng như người dân trong toàn huyện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực và khả quan. Năm 2017, toàn huyện có 11/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Đạt 55%), bình quân toàn huyện đạt 17,45 tiêu chí/xã; 100% số xã hoàn thành các tiêu chí như: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75,06%, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 94%. Năm 2019,  toàn huyện lên 20/20 xã, đạt 100% số xã về đích nông thôn mới, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Đến tháng 9/2020, huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hiện đang chỉ đạo các xã tiến hành đánh giá, đề nghị công nhận khu dân cư kiểu mẫu và rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền. Thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn ngày được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đến nay ước tính 47 triệu đồng/người năm;

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện đã đưa ra một số giải pháp: Tập trung tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, vận động nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị. Tích cực tham gia xây dựng đề án, tổ chức giám sát và vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án “Đổi mới nâng cao hiệu qủa hoạt động của Quỹ HTND, giai đoạn 2011 – 2020”. Chỉ đạo Hội cơ sở tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Hội Nông dân tham gia xây dựng và triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể triển khai chương trình phối hợp, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT và dạy nghề cho hội viên, nông dân giúp nông dân có kiến thức, việc làm.

Bùi Huế

Lượt xem: 16

Viết bình luận

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân