Bạn đang ở đây

Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2017

(10.03.2017)

(Website HNDHY) - Sáng 10.3.2017, tại Hội trường nhà làm việc các đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân  Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” tỉnh, (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hòa, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, kiêm trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh.

Thực hiện kết luận số 61- KL/TW và quyết định số 673/QĐ - TTg, năm 2016, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh và nguồn tín chấp với các tổ chức tín dụng đã giúp nhiều hộ vay phát triển kinh tế, hỗ trợ nông dân tiếp cận KHKT, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản. Các cơ sở hội tích cực vận động nông dân đóng góp trên 40 tỷ đồng, hiến trến 6 nghìn m2 đất, sửa chữa 257 km đường giao thông nông thôn, tổ chức 12 lớp tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ trong năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tiếp tục phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động công tác hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức dạy nghề cho nông dân. Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp HND trong tỉnh tham gia xây dựng NTM.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh nhấn mạnh trước mắt cần kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần nâng cao chức trách nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch cụ thể, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ 3 nội dung của Đề án là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 phải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 

Ban Tuyên huấn

Lượt xem: 24

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân