Bạn đang ở đây

Bước tiến trong công tác hội ở Lạc Hồng

(24.12.2019)

(Website HNDHY) - Hội Nông dân xã Lạc Hồng (Văn Lâm) có 4754 hội viên sinh hoạt ở 08 chi hội và 34 tổ hội. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Lạc Hồng đã chú trọng đến công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội cơ sở và chi tổ hội.Coi việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên trong công tác Hội. Chất lượng hội viên được nâng lên rõ rệt, sinh hoạt hội đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt Hội đa dạng, phong phú.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân. Tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham gia giải quyết khiếu nại của nông dân góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân, Hội đã tham gia hòa giải được 09 vụ khiếu kiện như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình.... Phối hợp mở được 06 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 245 lượt cán bộ hội viên nông dân Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân. Để làm tốt điều này Hội nông dân xã đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy,chính quyền và được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy ,HĐND ,UBND,đồng thời Hội cũng luôn bám sát đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương và Điều lệ Hội nông dân Việt Nam, các Nghị quyết của Hội cấp trên để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ hội viên nông dân lòng yêu nước của giai cấp nông dân trong xã để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn ,nông dân và tham gia xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh

Tích cực vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong khu dân cư, vận động cán bộ hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.Toàn xã đã có 100%tổ vệ sinh môi trương do hội viên nông dân tham gia ,an ninh ,trật tự nông thôn được giữ vững đến nay có 05/07 thôn đạt danh hiệu và công nhận lại “Làng văn hóa”. 7/7 thôn được công nhận khu dân cư tiên tiến.

Để tuyên truyền vận động nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Ngay từ đầu năm Hội nông dân xã đã chỉ đạo tới các chi hội tuyên truyền ,phát động cán bộ hội viên phát huy nội lực, tiềm năng thế mạnh của hộ gia đình mình để đăng ký phấn đấu và đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.Hội nông dân xã đã có nhiều hình thức giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực phối hợp với các công ty, trạm trại mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm. Mở 02 lớp dạy nghề trồng cây dưa chuột che phủ ni nông cho 65 cán bộ hội viên; 03 lớp về kỹ thuật gieo mạ dầy xúc cho 280 lượt cán bộ hội viên nông dân; 02 lớp sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật cho 257 lượt cán bộ hội viên; 03 lớp sử dụng phân bón NPK Lâm Thao cho 180 lượt cán bộ hội viên.

Ngoài ra Hội nông dân xã còn đứng ra tín chấp ký nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lâm tín chấp cho 242 lượt hộ vay vốn với số tiền 4.399.000 triệu đồng và không có hộ nợ đọng quá hạn.Đồng thời Hội cũng tín chấp vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn vốn của huyện là 55.000.000đồng cho 02 hộ vay,nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh 500.000.000 đồng cho 10 hộ vay, các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao vị thế vai trò của Hội .Hội còn tuyên truyền cho cán bộ hội viên đẩy mạnh đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức như: Cho vay không lấy lãi, giúp nhau cây, con giống với số tiền 350.000.000 đồng. Bên cạnh đó hội còn phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân ..... Với những việc làm tích cực như vậy, năm 2019 qua bình xét đã có 436 hộ đạt danh hiệu: “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân xã đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thế của xã tuyên truyền cho cán bộ hội viên nông dân tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ ,TDTT,góp phần nâng cao thể lực và đời sống tinh thần cho cán bộ hội viên và nhân dân .Thực hiện hiệu quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường .

Tích cực tuyên truyền,vận động nông dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự và chính sách hậu phương quân đội .Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”,kiên quyết đấu tranh phòng chống mọi âm mưu thủ đọan “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội ,ma túy mại dâm ,cờ bạc . Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ thôn ,xóm ,hạn chế khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài.

Văn Hóa

Lượt xem: 2

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân