Bạn đang ở đây

Các trường hợp công nhận chứng chỉ nghề do nước ngoài cấp

(25.05.2017)

(Website HNDHY) - Dự thảo Thông tư quy định việc công nhận tương đương đối với những người đã tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề nghiệp ở nước ngoài; quy định trình tự, thủ tục công nhận bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến góp ý.

Theo dự thảo, văn bằng chứng chỉ của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp sau đây:

1- Văn bằng chứng chỉ được cấp bởi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định trong giấy phép;

2- Văn bằng chứng chỉ được cấp bởi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng chứng chỉ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên;

3- Văn bằng chứng chỉ được cấp bởi các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức ở nước ngoài mà các chương trình giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục nghề nghiệp của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng chứng chỉ.

Văn bằng chứng chỉ do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng chứng chỉ đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp công nhận và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ, văn bằng chứng chỉ thuộc trường hợp (2) nêu trên được công nhận theo những quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng chứng chỉ hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng chứng chỉ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng chứng chỉ thuộc trường hợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng chứng chỉ theo quy định nêu tại dự thảo.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp công nhận các văn bằng chứng chỉ trong giáo dục nghề nghiệp.

 

Theo Chính Phủ.vn

Lượt xem: 1 lần xem

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân