Bạn đang ở đây

Cán bộ, hội viên nông dân góp sức xây dựng quê hương Mỹ Hào phát triển toàn diện

(28.05.2018)

(Website HNDHY) - Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện Mỹ Hào không ngừng được xây dựng, phát triển, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp, thu hút đoàn kết giai cấp nông dân trong toàn huyện, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, của Hội cấp trên; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Trong nhiệm kỳ qua Các cấp Hội đã tuyên truyền giáo dục được 753 buổi, cho 80.322 lượt hội viên tham dự. Ngoài ra các cấp Hội trong huyện đã tổ chức và tham gia nhiều hội thi như: Hội thi Nhà nông đua tài; Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật; Cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải bóng chuyền “Bông lúa vàng”....đạt kết quả cao. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua Hội nghị BCH, sinh hoạt chi Hội, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và cơ sở; đồng thời các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tình hình của nông dân phản ánh với Hội và các cơ quan chức năng để phối hợp, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nông dân

Trong những năm qua, các cấp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân, nâng cao chất lượng hội viên, phát triển hội viên mới. Xây dựng tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh từ huyện tới cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn huyện có  14.428; 100% số hộ có hội viên; số hội viên nông dân được phát thẻ 14.428 hội viên, đạt 100%, công tác quản lý hội viên ở cơ sở được theo dõi chặt chẽ (cơ sở có sổ theo dõi đến từng chi Hội; chi Hội có sổ theo dõi đến từng hội viên), chất lượng hội viên được nâng lên. Các cấp Hội luôn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của Hội; Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW (khóa V) về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Hàng năm có 12 cơ sở Hội vững mạnh đạt 92 %, khá có 1 cơ sở đạt 8%; 69 chi hội vững mạnh đạt 84,1%, 13 chi hội khá đạt 15,9%; không có cơ sở, chi hội đạt trung bình và yếu.

Phát huy vai trò đi đầu của hội viên nông dân trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Thông qua phong trào, Hội đã vận động hội viên, nông dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai đầu tư cho phát triển sản xuất. Phong trào đã cuốn hút hàng ngàn hộ hội viên, nông dân hăng hái thi đua, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế nông thôn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: ông Trương Mạnh Dũng, Đào Duy Tuy, (Nhân Hòa) nuôi ba ba gai cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; ông Vũ Văn Đệ (thị trấn Bần) trồng hoa lan cho thu nhập trên 600 triệu đồng/năm; hộ ông Phạm Thành Lợi (Hòa Phong) thủ công mỹ nghệ cho thu nhập 620 triệu đồng/năm; hộ bà Vũ Thị Thắm (Hòa Phong) nuôi thủy sản và trồng rau thủy canh cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; hộ ông Ngô Xuân Tân (thị trấn Bần) làm tương cho thu nhập 750 triệu đồng/năm; hộ bà Phạm Thị Cúc (Dương Quang) nuôi gà, thả cá cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm..... Số hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đều tăng, 5 năm qua các cấp Hội đã đăng ký 27.624 lượt hộ SXKD giỏi các cấp. Qua bình xét có 21.625 lượt hộ đạt SXKD giỏi các cấp (vượt 23% chỉ tiêu). Với tinh thần tương thân tương ái các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng như hội viên, nông dân đã   giúp nhau được 1 tỷ 197 triệu, 1.122 ngày công, hỗ trợ 1.914 cây, con giống, giúp đỡ cho 529 lượt hộ thoát nghèo, nhiều hộ đã bổ sung được nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng trang trại, chăn nuôi phát triển từ đó đời sống vật chất, tinh thần đã được nâng lên rõ rệt. Nhờ đó nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn, thiên tai đã vươn lên phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tích cực hỗ trợ nông dân về vốn và khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với những kiến thức KHKT tiên tiến để áp dụng vào sản xuất như: Chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức 305 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật- công nghệ cho 22.242 lượt người tham dự, phối hợp tổ chức 15 buổi hội thảo đầu bờ cho trên 735 lượt hội viên nông dân. Chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao để nhân ra diện rộng. Thông qua các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của các cấp Hội những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân, thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia. Đồng thời, phối hợp với Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình; Công ty phân bón Tiến Nông cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân trong huyện, nhiệm kỳ qua đã có 11/13 cơ sở Hội trong huyện đã cung ứng phân bón trả chậm được 1.760 tấn phân lân trị giá trên 9,5 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ giảm chi phí trong sản xuất, tăng thu nhập cho hội viên nông dân, tiêu biểu như Hội Nông dân xã Phan Đình Phùng, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục….

Các cấp Hội Nông dân trong huyện phối hợp với các ngành chức năng tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 02 hợp tác xã và 03 tổ hợp tác, tham gia xây dựng 09 mô hình kinh tế tập thể, nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động cho thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Chỉ đạo thành lập nhiều mô hình hợp tác, các tổ liên kết như: Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh nghề Mộc tại xã Hòa Phong; mô hình nuôi ba ba gai đặc sản tại xã Nhân Hòa; hợp tác xã thủy sản ở Hòa Phong, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Phùng Chí Kiên... Phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu, đến nay được công nhận 05 làng nghề và 01 thương hiệu tương Bần.

Đến nay toàn huyện đã tiếp nhận 08 dự án vay Quỹ HTND của Trung ương và của tỉnh 4 tỷ 400 triệu đồng cho 98 lượt hộ vay. Quỹ HTND cấp huyện có 1.025.500.000đ (vượt 205,1% chỉ tiêu), đã tổ chức giải ngân 500 triệu đồng cho 10 hộ vay ở Dương Quang. Dự kiến tháng 5 giải ngân tại Ngọc Lâm. Quỹ HTND cấp cơ sở: 13/13 cơ sở Hội có quỹ HTND với tổng số tiền là 92.712.000đ ( đạt chỉ tiêu); Nhận ủy thác với ngân hàng CSXH huyện cho hội viên nông dân vay vốn ưu đãi với tổng số tiền 76 tỷ 277 triệu đồng (tăng 19 tỷ 907 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ) cho 4.493 lượt hộ; vốn giải quyết việc làm 120 của Trung ương 200 triệu đồng, cho 09 hộ vay.

Phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể vận động nông dân thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, làng xã, văn hóa; thực  hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện KHHGĐ, bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia các hợp phần hỗ trợ sản xuất; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới... Tích cực tham gia các chương trình, dự án, các mô hình phát triển sản xuất, bê tông hóa đường nội thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa… của địa phương theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới”, đến năm 2017, 12/12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Mỹ Hào đề nghị công nhận  huyện nông thôn mới và trở thành thị xã công nghiệp và dịch vụ vào năm 2018. Toàn huyện đã huy động 22,1 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được 65 lớp cho 720 lượt người dự, phát hành tài liệu, sổ tay tuyên truyền về nông thôn mới được 65 cuốn. Thông qua các đợt tuyên truyền, vận động người nông dân đã tự nguyện đóng góp hàng tỷ đồng, hiến hàng trăm m2 đất, tham gia 9.188 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Phong trào Xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đã làm mới 100,7 km đường giao thông, sửa chữa 66,6 km kênh mương, 17 cầu cống, xây mới và sửa chữa 51 phòng học và 32 công trình điện. Thành quả xây dựng nông thôn mới của huyện trong 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của nông dân và của tổ chức hội. Tổ chức được 15 lớp tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho 1.684 lượt hội; 100% gia đình hội viên có mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, 100% gia đình hội viên có công trình nước sạch, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường được coi trọng, đã có 06 mô hình được Hội Nông dân chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 82 tổ tự quản nông dân hoạt động hiệu quả. Phối hợp tổ chức 34 lớp an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm cho 4.261 lượt nông dân tham dự, các câu lạc bộ về dân số và phát triển được duy trì với 82 câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả với 1.642 thành viên tham gia. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân tỉnh làm điểm 04 chi Hội tham gia mô hình bảo vệ môi trường nông thôn (03 không) Không có vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trên đồng ruộng; không đốt rơm rạ sau thu hoạch, thải phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường; không đổ chất thải chưa xử lý ra môi trường.

Với những nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã được TW Hội đã tặng 01 bằng khen cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng 01 bằng khen cho 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 cá nhân; HND tỉnh tặng 13 bằng khen cho tập thể và cá nhân; UBND huyện tặng 57 giấy khen cho tập thể và cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 67 tập thể và cá nhân; có 45 đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội được tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên chưa thường xuyên; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn còn chậm; công tác phát triển hội viên ở một số nơi đạt tỷ lệ còn thấp; nguồn vốn và các dự án hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất còn ít; kinh phí đào tạo nghề còn hạn chế…Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Mỹ Hào tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Để làm được điều đó, Hội tập trung vào các giải pháp như xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và hành động; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tăng cường phối hợp, liên kết với các ngành, các cơ quan, các tổ chức kinh tế xã hội, trong huyện và trong tỉnh… để hỗ trợ nông dân ngày càng tốt hơn về khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn, giống, thiết bị, vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm,

Tin tưởng rằng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Hội nông dân tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và hội viên, Hội nông dân trong huyện sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xây dựng huyện Mỹ Hào phát triển toàn diện và bền vững.

Đào Quang Tuấn

Phó Chủ tịch HND huyện Mỹ Hào

Lượt xem: 30

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân