Bạn đang ở đây

Công tác xây dựng và quản lý hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân ở thành phố Hưng Yên

(07.12.2018)

(Website HNDHY) - Để đáp ứng một phần nhu cầu cần thiết về vốn trong sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân, trong những năm qua, Ban Thường vụ  Hội Nông dân thành phố đã chủ động tổ chức triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tập hợp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp Hội, giúp hội viên nông dân ngày càng gắn bó với tổ chức Hội và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.  

Đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tham mưu với UBND thành phố cấp cho Quỹ HTND – HND thành phố 600 triệu đồng. Số tiền trên được hỗ trợ cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Tích cực thực hiện các chỉ tiêu thi đua do tỉnh Hội phát động, sự tham gia hưởng ứng, đóng góp xây dựng của toàn thể hội viên nông dân trong toàn thành phố, sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Quỹ HTND của HND thành phố ngày càng tăng trưởng và phát triển. Đến nay, tổng số tiền Quỹ HTND Hội Nông dân thành phố là 1 tỷ 348,49 triệu đồng (Tăng so với cuối năm 2017 là 151,5 triệu đồng).

Trong đó: Nguồn do xã, phường vận động: 267,49 triệu đồng. Nguồn ngân sách UBND các xã, phường cấp là 240 triệu đồng. Nguồn do thành phố vận động: 41 triệu đồng.

Nguồn ngân sách thành phố cấp: 800 triệu đồng. Các nguồn vốn trên đã được Ban điều hành Quỹ HTND thành phố tổ chức giải ngân đúng quy định.

Ngoài nguồn vốn trên, HND thành phố còn nhận được sự quan tâm của Ban điều hành Quỹ HTND các cấp, đến nay HND thành phố đã nhận ủy thác từ nguồn QHTND của Trung ương, của tỉnh với số tiền là 5,4 tỷ đồng cho 10 mô hình vay vốn với hơn một trăm hộ vay vốn phát triển sản xuất. Thực hiện Điều lệ Quỹ HTND và Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ HTND của Trung ương Hội. Ban Điều hành Quỹ thành phố tiến hành chỉ đạo các cơ sở được phân bổ vốn tiến hành xây dựng đề án, hoàn thiện hồ sơ vay vốn đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định. Đối tượng vay vốn là các thành viên tham gia các câu lạc bộ trồng trọt, chăn nuôi và nghề truyền thống. Sau giải ngân, Hội Nông dân thành phố đã thường xuyên đôn đốc Ban quản lý các dự án tiến hành kiểm tra các hộ vay vốn theo quy định, đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng vốn của các hộ vay để kịp thời phản ảnh, báo cáo lên Hội cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời.

Để nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý tài chính, hàng năm, Ban Điều hành Quỹ đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND cho các cán bộ cơ sở Hội. Hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện việc ghi chép, hoàn thiện sổ sách chứng từ liên quan đến việc quản lý, sử dụng phí Quỹ HTND, phí ủy thác của Hội được hưởng.

Từ những việc làm cụ thể như trên đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân ngày càng hiểu rõ hơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước, của các cấp Hội, đã thu hút được đông đảo các hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia, đóng góp, xây dựng, ý thức trách nhiệm của hội viên với các phong trào hội ngày được nâng cao. Phong trào thi đua trong hệ thống tổ chức hội ngày càng phát triển.

Căn cứ vào năng lực quản lý của các đơn vị, đối với nguồn vốn vận động được ở cơ sở từ 20 triệu đồng trở lên. Ban điều hành Quỹ HTND thành phố tổ chức ký hợp đồng ủy thác toàn phần các công đoạn cho HND cơ sở cho vay. Đồng thời hướng dẫn HND các cơ sở thực hiện quy trình cho vay theo đúng hướng dẫn. Đối tượng thụ hưởng là các hộ sản xuất, kinh doanh có khả năng phát triển mô hình cho thu nhập cao và hoàn vốn khi hết hạn vay.          

Trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân thành phố ngày càng phát triển cả về lượng và chất. Hoạt động của Quỹ đã mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế cho hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Từ các nguồn vốn vay đã kịp thời hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, nhiều hộ đã vươn lên khá giàu, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Công tác quản lý, cho vay, thu hồi nợ đúng quy định của Điều lệ Quỹ HTND, các hộ được hỗ trợ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, Quỹ được bảo tồn và ngày càng phát triển. Công tác nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội đã được quan tâm, chú trọng.

Có thể khẳng định Quỹ HTND là một nguồn lực quan trọng, nguồn vốn Quỹ này đã và đang tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống, góp phần tích cực nâng cao vị trí vai trò trung tâm nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tổ chức các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh. Thông qua việc tạo vốn cho nông dân vay để hỗ trợ sản xuất đã tạo chất keo gắn kết và thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, ngày càng củng cố niềm tin của hội viên nông dân với Tổ chức Hội và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đức Hùng

Lượt xem: 18

Viết bình luận

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân