Bạn đang ở đây

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(28.12.2017)

(Website HNDHY) - Với vai trò thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo hội viên, nông dân.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân đã được các cấp Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Bên cạnh việc tuyên truyền các văn bản luật mới có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của hội viên, nông dân. Thời gian qua Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở giao thông... để thực hiện tuyên truyền về giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT... Các cấp Hội còn tích cực lồng ghép các hoạt động để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, hưởng ứng thực hiện.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Nông dân tỉnh chú trọng thành lập và duy trì các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Năm 2107 các cấp Hội trong tỉnh đã củng cố kiện toàn Ban chủ nhiệm 64 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", hướng dẫn thành lập mới 10 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Nông dân tỉnh đã cấp phát tài liệu pháp luật cho các câu lạc bộ, xây dựng các tủ sách pháp luật. Đồng thời hướng dẫn các câu lạc bộ phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật ở CLB, vận động các thành viên thường xuyên đến học tập trao đổi về những kiến thức, những bộ luật mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các buổi sinh hoạt CLB  tập trung chủ yếu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đất đai năm 2013, Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Môi trường, pháp lệnh 34… tại các buổi sinh hoạt các thành viên CLB đều được phát tài liệu tuyên truyền hỏi đáp pháp luật như pháp lệnh số 34; hỏi đáp đất đai; các văn bản mới của UBND tỉnh và được trả lời trực tiếp những vấn đề hội viên, nông dân quan tâm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức 23 lớp tuyên truyền về PBGDPL trọng tâm là tuyên truyền Hiến pháp và Luật Đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật nghĩa vụ quân sự, cho trên 1.840 lượt hội viên nông dân, tổ chức 34 lớp tư vấn và trợ giúp pháp lý lưu động cho trên 2.750 lượt hội viên nông dân; Các huyện, thành Hội trong tỉnh phối hợp tổ chức được 425  buổi cho hơn 36.089 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham dự. Nội dung tuyên truyền Hiến Pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật đất đai năm 2013; Luật hòa giải; Luật Biển năm 1986; tuyên truyền Luật Môi trường, Bộ luật  Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Căn cước. Trong năm các cấp Hội đã hòa giải thành 315 vụ điển hình ( Mỹ Hào hòa giải thành 57 vụ; Yên Mỹ 39 vụ; Văn Lâm 37 vụ;  Văn Giang 49 vụ , Khoái Châu 57 vụ ; Kim Động 45 vụ; Ân Thi 21 vụ) còn 110 vụ đang giải hòa giải.

Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2017 cho 10 đội tham dự thi. Đến từ 10 huyện thành phố. Phối hợp với Ban kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát chọn xã Đông Kết huyện Khoái Châu xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”  làm điểm thực hiện mô hình Câu lạc bộ nông dân với pháp luật và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo theo tinh thần Quyết định số 81/2014 -QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tổ chức các buổi sinh hoạt tại những cơ sở có điểm nóng nắm bắt tình hình phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền vận động Hội viên, nông dân không vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, hội viên, nông dân ( xã Mai Động, Dương Quang, Trưng Trắc, Thắng Lợi, Vĩnh Khúc, An Tảo, Minh Hải...)

Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Nông dân chú trọng thực hiện. Từ việc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trong hội viên, nông dân đã làm giảm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn làm phong phú thêm hoạt động của các tổ chức Hội; từ đó thu hút nông dân tham gia vào Hội ngày càng đông, vị thế của Hội ngày càng được nâng cao.

Vũ Thị Hồng Yến

 

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên

Lượt xem: 28

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân