Bạn đang ở đây

Hiệu quả từ Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg ở Phù Cừ

(13.10.2020)

(Website HNDHY) - Trong 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền và Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Phù Cừ đã thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân về quan điểm của Đảng đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn và vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận cao, thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg.

Thực hiện Đề án đổi mới và nâng hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, từ năm 2010 đến nay, tổng nguồn vốn QHTND huyện và cơ sở vận động, xây dựng được là: 1.306.500.000 đồng. Trong đó: Nguồn Quỹ cấp huyện là: 864.250.000 đồng; Nguồn cơ sở vận động: 442.250.000 đồng; 14/14 cơ sở đều có quỹ, Bình quân 30.tr.đ/ cơ sở.  Toàn huyện  14/14 UBND xã, thị trấn đã thực hiện cấp ngân sách cho Hội cùng cấp xây dựng Quỹ. Ban Điều hành Quỹ HTND huyện đã phê duyệt và giải ngân  tổng số tiền 1.253.000.000.đồng cho 50 hộ vay theo 04 dự án; 19 mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở các xã thị trấn. Tổng nguồn vốn ủy thác của QHTND cấp trên là  5.500.000.000 đồng, cho 110 hộ vay theo 10 dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa qui  mô nhóm hộ, tập trung chủ yếu cho  phát triển cây vải lai chín sớm, vải lai trứng và Cam Vietgap. Tổng số dự án SXNN hàng hóa được các cấp hội triển khai thực hiện là: thực hiện 34 dự án.Dư nợ vốn Ngân hàng NN&PTNT: 11/14 cơ sở nhận ủy thác với tổng dư nợ là 264,025 tỷ đồng cho 3.207 hộ vay. Dư nợ vốn Ngân hàng CSXH: 93,775 tỷ đồng  cho 2.307 hộ vay.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn,  liên kết với các Công ty, doanh nghiệp mở trên 700 lớp chuyển giao TBKT; 11 lớp dạy nghề, 10 lớp IPM cho nông dân về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, quản lý kinh tế trang trại  cho hàng chục ngàn lượt hộ nông dân; xây dựng 21 mô trình diễn ứng dụng KHCN; 05 mô hình cánh đồng mẫu; Đưa hàng chục đoàn cán bộ, nông dân đi học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế mới ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Hợp tác với các  công ty, doanh nghiệp cung ứng gần 7.000 tấn phân bón; hàng trăm tấn thóc giống, chế phẩm...bao tiêu hàng ngàn tấn nông sản hàng hóa cho nông dân.

Từ năm 2013, huyện Phù Cừ triển khaithực hiện Chỉ thị 21- CT/TU, các cấp Hội nông dân đã  đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên dồn thửa đổi ruộng, vừa chủ động tham mưu, tăng cường tập huấn chuyển giao TBKT, xây dựng mô hình, tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ nông dân về vốn, KHCN, liên kết tiêu thụ sản phẩm.... góp phần  nhanh  quá trình tái cơ cấu SXNN, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa, quy mô vừa và nhỏ với các sản phẩm chủ lực là Vải lai chín sớm Phù Cừ (công nhận NHCN năm 2016; Diện tích 681,6.ha), Vải trứng Hưng Yên (công nhận NHCN năm 2020;Diện tích 155ha); Cam Vinh, Cam Đường canh( 300ha), Cam lòng vàng (470 ha), Nhãn(716ha)..

Các cấp Hội đã tích cực xây dựng, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Chủ động xây dựng Kế hoạch, triển khai có kết quả công tác vận động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế tập thể.  Đến hết tháng 9/2020, đã vận động hướng dẫn thành lập được 09  HTXNN kiểu mới; 01 Chi hội nghề nghiệp, 01 tổ hội nghề nghiệp

Trong nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới các cấp Hội đã chủ động xây dựng 01 Chương trình hành động; 03 Nghị quyết; 06 kế hoạch; tổ chức 04 hội nghị quán triệt, 08 hội nghị giao ước thi đua; mở  04 lớp tập huấn cho trên 700 lượt cán bộ; tổ chức và phối hợp mở gần 300 buổi truyên truyền; 20 buổi tư vấn pháp luật cho trên 45.000 lượt nông dân; tiếp nhận, kẻ vẽ 52 pano, khẩu hiệu; viết, cung cấp 125 tin bài, phóng sự; tiếp nhận, triển khai 01 dự án “Tăng cường tiếp cận đất đai cho phụ nữ”, 05 hội thi, xây dựng hàng chục tiểu phẩm, đào tạo 23 TNV tuyên truyền pháp luật;  cung cấp trên 10 loại đầu sách pháp luật và hàng nghìn tờ rơi về xây dựng nông thôn mới.  Vận động nông dân hiến hàng trăm hecta ruộng đất, hàng chục nghìn ngày công lao động, đào đắp hàng chục ngàn m3 đất, bêtông hóa, hàng trăm kilômét đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, các công trình phúc lợi công cộng trị giá (trên 700 tỷ đồng); Mở 14 lớp tập huấn cho gần 1.500 lượt hội viên về phân loại xử lý rác thải, 01 hội thi cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM, xây dựng  04 mô hình ứng dụng KHCN sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường;  04 mô hình chi hội “3 không”;  cử 140 lượt cán bộ tập huấn công tác bảo vệ môi trường;  tiếp nhận 98 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV (trị giá trên 300 triệu đồng) đầu tư cho 09 xã, thị trấn; phối hợp vận động, hướng dẫn nông dân tham gia thực hiện chương trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tuyên tuyền, vận động giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ lợi ích về sử dụng nước sạch,góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trong nông thôn.

Vận động cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;, tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng làng văn hóa, xây dựng  hộ gia đình Nông dân văn hóa (19.226 /19.712 hộ), tham gia bảo hiểm xã hội (trên 90%); đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị huyện và cơ sở trong sạch vững mạnh; thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, các hoạt độn, an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Với những việc làm thiết thực và cụ thể của các cấp hội trong huyện đã tạo được lòng tin trong nông dân, thu hút được đông đảo nông dân tham gia tổ chức hội. Nâng tổng số hội viên toàn huyện là  21.580 HV( Tăng 5.200 HV so với 2015); Mạng lưới tổ chức hội gồm:  14 cơ sở, 54 Chi hội, 152  tổ hội (giảm 07 Chi hội, 26 tổ  Hội); chất lượng hội viên được nâng lên cả về nhận thức, trình độ sản xuất; thu nhập; tích cực tham gia sinh hoạt, các phong trào hoạt động Hội; không tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ nông dân để nâng cao giá trị sản xuất, phát huy vai trò của Tổ chức Hội góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

Hoàng Minh

Lượt xem: 5

Viết bình luận

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân