Bạn đang ở đây

Hội nghị Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(15.10.2018)

(Webesite HNDHY) - Chiều ngày 10.10.2018 tại Hội trường Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã dự và trực tiếp truyền đạt.

Đối tượng tham gia học tập Nghị quyết là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, các đồng chí là phó các phòng ban chuyên môn, cán bộ Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí là phó chủ tịch và chuyên viên Hội Nông dân các huyện, thành phố, và 159 các đồng chí là chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã phân tích rõ và nhấn mạnh về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hội nhập quốc tế; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân; tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân; xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tích cực thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Với những mục tiêu tổng quát như:

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, từ đó thúc đẩy hình thành các mô hình kinh tế tập thể; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ, hội viên, nông dân; từng bước xây dựng giai cấp nông dân và người nông dân có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời đồng chí cũng lưu ý 13 chỉ tiêu đã được 100 % đại biểu thông qua tại Đại Hội:

1- Hằng năm, 100% cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 100% hội viên được học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên.

2- Kết nạp 12.000 hội viên mới trở lên. Hàng năm 100% Hội Nông dân cấp huyện, 100% cơ sở Hội và 80% chi Hội đạt khá và vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém.

3- Có 100% cán bộ Hội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên có trình độ đạt chuẩn theo quy định; Hằng năm 100% cán bộ Hội các cấp, cán bộ chi, tổ hội được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội.

4- Duy trì quản lý sử dụng hiệu quả quỹ Hội ở 100% cơ sở Hội, chi Hội. Bình quân đạt 130.000đ/hội viên trở lên. Phấn đấu các nguồn quỹ Hội tăng trưởng bình quân 5%/năm trở lên.

5- Hằng năm có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trung bình hàng năm mỗi chi hội giúp đỡ ít nhất 2 hộ nông dân thoát nghèo.

6- Hằng năm có 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được cuộc đối thoại giữa chính quyền với nông dân. 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống.

7- Phấn đấu tăng trưởng các loại vốn, quỹ, trong đó Quỹ HTND tăng trưởng từ 5 - 10%/năm trở lên. 100% Hội Nông dân cấp huyện có Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt tối thiểu 1 tỉ đồng/đơn vị và 50% Hội Nông dân cấp xã có Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 100 triệu đồng trở lên/đơn vị. Vốn NHCSXH tăng từ 3-5%/năm trở lên, vốn NHNNo&PTNT tăng từ 10-15%/năm trở lên.

8- Có 100% hội viên nông dân được thường xuyên tiếp cận kiến thức cần thiết về kỹ năng, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật- công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

9- Có 100% Hội Nông dân cấp xã tư vấn, hướng dẫn, xây dựng được ít nhất từ 01 hợp tác xã trở lên về liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để tham gia, phối hợp xây dựng và phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định 461của Thủ tướng Chính phủ. 100% Hội Nông dân cơ sở hướng dẫn thành lập ít nhất được 01 tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

10- Hằng năm mỗi cơ sở Hội, mỗi huyện, thành Hội và Hội ND tỉnh xây dựng được ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo”, 01 mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, 01 mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu”.

11- 100% hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết “đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

12- Có 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế và 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

13- Có 100% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; 100% huyện, thành Hội tổ chức được cho cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ở trong hoặc ngoài nước. 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất từ 01 mô hình tự quản về an ninh, trật tự trở lên.

 Bên cạnh đó, đồng chí cũng đặc biệt lưu ý về  5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2018-2023 là: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 18

Viết bình luận

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân