Bạn đang ở đây

Hội nghị quán triệt ba nghị quyết của BCH HND TW khóa 7

(23.10.2019)

(Website HNDHY) - Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2019 Ban chấp hành Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập 3 nghị quyết của ban chấp hành hội nông dân TW khóa 7 Nghị quyết số 04 ngày 05 tháng 8 năm 2019 về “Đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp”, Nghị quyết số 05 ngày tháng 8 năm 2019 về “Tăng cương công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân Việt Nam”, Nghị quyết số 06 ngày 05 tháng 8 năm 2019 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”

Dự Hội nghị có các đồng chí là UV BCH HND huyện, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân 14 xã, thị trấn.

Đồng chí chủ tịch Hội Nông dân huyện trực tiếp là giảng viên truyền đạt nội dung của ba nghị quyết.

Cũng tại Hội nghị này đồng chí chủ tịch HND huyện cũng đã thông tin về Quyết định ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội.

Hội Nông dân huyện Phù Cừ

Lượt xem: 21

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân