Bạn đang ở đây

Hội Nông dân huyện Kim Động với phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(29.11.2018)

(Website HNDHY) - Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân huyện Kim Động với những phong trào thi đua “Cán bộ, Hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân”

Hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội phát động trong năm qua công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp giúp Hội viên phát triển sản xuất luôn được Hội Nông dân huyện coi là một nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện có hiệu quả ngay từ các Chi, Tổ hội.

Ngay từ đầu năm căn cứ vào chi tiêu thi đua xây dưng cơ sở, Chi, Tổ hội vững mạnh, chỉ tiêu phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội, các phong trào hoạt động của Hội, công tác quạn lý hội viên được quan tâm thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi, Tổ hội chất lượng hội viên ngày càng nâng lên toàn huyện kết nạp được 150 hội viên mới đưa tổng số hội viên toàn huyện là 28.895 hội viên, có 2.955 hội viên là đảng viên. Đồng thời công tác cán bộ luôn được coi trọng, Hội chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn hóa cán bộ làm căn cứ tham mưu với cấp Ủy đảng trong đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ theo đúng khả năng và nằng lực của từng đồng chí, phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 2 lớp cho 182 đồng chí cán bộ, hội viên nông dân các cơ sở về kỹ năng lý luận chính trị, nghiệp vụ cộng tác Hội, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở Hội xây dựng nội dung sinh hoạt định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm. Hệ thống sổ sách được quy định chung, nội dung sinh hoạt thường xuyên được đổi mới gắn với tình hình thực tế của địa phương, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các hội viên trao đổi giúp đỡ nhau về sản xuất, cách ứng sử và đời sống hàng ngày, quỹ hội được quản lý và sử dụng đúng mục đích, các cơ sở hội cho hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất có 17/17 cơ sở hội có quỹ với số tiền là 1.406.285 nghìn đồng, 110/110 chi có quỹ với số tiền là 2.652.308 nghìn đồng.

Đi đôi với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh Hội vận động cán bộ Hội viên hưởng ứng tham gia 3 phong trào lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, “Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Phong trào nông dân bảo vệ quốc phòng an ninh”; “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bên vững” từ các phong trào trên đã có 6000 hộ nông dân đăng ký là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như: Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Hùng An, Vĩnh Xã; Vịt xã Phạm Ngũ Lão; Trồng nấm, mộc nhĩ xã Phú Thịnh; Trồng hoa, cây cảnh xã Chính Nghĩa, Hiệp Cường; Nuôi bò xã Song Mai, Ngọc Thanh; Nuôi lợn xã Vũ Xá…. Từ các phong trào trên đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 100 triệu đến 2 tỷ đồng trên năm như anh Ngô Đức Thắng xã Phạm Ngũ Lão với mô hình nuôi vịt cung ứng con giống, trồng cây ăn quả cho thu nhập trên 2 tỷ đông/năm, đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn có thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.  Bên cạnh đó Hội còn phối hợp với các ngành các công ty phân bón, công ty thuốc bảo vệ thực vật, trạm bảo vệ thự vật tổ chức được 65 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 7.525 lượt hội viên tham dự, phối hợp với trung tâm dạy nghề Hội Nông dân tỉnh, trường trung cấp kinh tế Tô Hiệu tổ chức được 2 lớp dạy nghề miễn phí cho 60 hội viên nông dân tham gia. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ký ủy thác tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn với số tiền là 72 tỷ cho 2.611hộ vay, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ – CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tính dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho hội viên nông dân vay vốn với số tiền 310 tỷ cho 2.178 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra Hội còn triển khai tới các cơ sở hội thành lập được 3 chi hội nghề nghiệp, tuyên truyền các hội viên nông dân cùng ngành nghề, sở thích vào chi hội nghề nghiệp, tư vấn hỗ trợ các văn bản thành lập được 5 hợp tác xã kiểu mới, các thành viên tham gia chi hội nghề nghiệp và hợp tác xã, tổ hợp tác xã giúp đỡ nhau về khoa học kỹ thuật, về con giống, cây giống, quảng bá, bao tiêu sản phẩm, giúp nhau cùng phát triển kinh tế gia đình.

Để hoạt động của Hội đạt kết quả cao, công tác kiểm tra giám sát, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Hội Nông dân các xã, thị trấn. Hội Nông dân huyện Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thường cuyên kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân của 17 xã thị trấn, 110 chi hội và 107 tổ tiết kiệm vay vốn, kiểm tra hoạt động vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hộ, qua kiểm tra các cơ sở, Chi, tổ hội đã thực hiện theo đúng Điều lệ Hội, quản lý nghi chép và lưu trữ các loại sổ sách theo đúng quy định.

Để xây dựng cơ sở vững mạnh thời gian tới Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia tổ chức Hội, nâng cao chất lượng Hội viên đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội qua đó nâng cao năng lực quả lý và điều hành của cán bộ hội nông dân các cấp.

Nguyễn Thị Dinh - HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Động

Lượt xem: 4

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân