Bạn đang ở đây

Hội Nông dân huyện Tiên Lữ: Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cán bộ hội Nông dân năm 2017

(01.06.2017)

(Website HNDHY) - Sáng ngày 27/3/2017 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Tiên Lữ phối hợp với Trung tâm bồi dướng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cán bộ hội Nông dân năm 2017. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian 5 ngày các học viên sẽ được học tập 7 chuyên đề bao gồm: chủ nghĩa Mác – Lenin , tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức và lãnh đạo nhân dân thành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Hội Nông dân Việt Nam đối với công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại tố cáo; Công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; Phát triển nông nghiệp nông thôn và bảo vệ môi trường bền vững, hướng dẫn triển khai mô hình HTX và tổ nhóm; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thông qua việc tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại các cơ sở trong toàn huyện

 

Ban Tuyên huấn

Lượt xem: 28

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân