Bạn đang ở đây

Hội Nông dân huyện Văn Lâm tập huấn nghiệp vụ công tác Hội nông dân

(20.07.2020)

(Website HDNHY) - Từ ngày 8 – 14.7.2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở năm 2020

Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở là các đồng chí trong Ban chấp hành, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi hội trong toàn huyện.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được truyền đạt,  học tập và thảo luận các nội dung: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện luật đất đai, công tác hòa giải của Hội Nông dân cơ sở; Nghị quyết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Công tác phát triển chi, tổ hội nghề nghiệp.

Qua lớp tập huấn các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác hội trong tình hình mới hiện nay, giúp cho cán bộ hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 4

Viết bình luận

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân