Bạn đang ở đây

Hội nông dân xã Việt Hưng giúp hội viên phát triển kinh tế

(06.11.2017)

(Website HNDHY) - Thời gian qua, Hội Nông dân xã Việt Hưng đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây, con mới vào trồng, chăn nuôi, từng bước giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn xã Việt Hưng có 820 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội thôn. Hàng năm, Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đến các chi , tổ hội và hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của các cấp Hội trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Ngay từ đầu năm, số hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 586 /820 hội viên. Để phong trào phát triển mạnh mẽ, bền vững, Hội nông dân xã Việt Hưng tổ chức thường xuyên nhiều  hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi mới, xây dựng mô hình trình diễn để nâng cao khả năng, trình độ sản xuất cho hội viên và đông đảo nông dân cụ thể như: đã tổ chức cho cán bộ,  hội viên đi thăm quan thực tế các mô hình kinh tế giỏi, trực tiếp đứng gia cung ứng 17 tấn phân bón trả chậm của công ty phân lân nung chẩy Văn Điển, cung ứng đầy đủ giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phục vụ hội viên, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức được  trên 10 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi cho gần 1 nghìn lượt người tham dự.  Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Hội, nhiều hội viên, nông dân đã tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 450  hội viên vay vốn với tổng số tiền  gần 10 tỷ  đồng Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã chuyển về 460 triệu đông từ nguôn Quỹ HTND tỉnh cho12 hộ nông dân của chi Hội thôn Sầm Khúc  vay đầu tư Dự án chăn nuôi gà thịt thương phẩm. Ngoài ra, Hội còn phát động phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, những hội viên hoàn cảnh khó khăn có thêm vốn để mở rộng chăn nuôi, xây dựng mô hình làm ăn phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.  Từ kết quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã Việt Hưng đã tập trung nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như:  mô hình nuôi gà thương phẩm của gia đình ông Khúc Văn Hoán ở thôn Mễ Đậu, mô hình nuôi cá nước ngọt ( Cá Diêu hồng ) của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận thôn Sầm Khúc, mô hình cánh đồng lúa giống bắc thơm số 67 ở thôn Sầm khúc…Ngoài ra, Hội còn tập trung phát động hội viên chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, chăn nuôi kết hợp nuôi trồng thủy sản. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Việt Hưng tiếp tục tập trung tham mưu cho chính quyền xây dựng các mô hình kinh tế mới đem lại thu nhập cao. Tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng các mô hình. Qua đó giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo và góp phần phát triển KT- XH ở địa phương

 

Đỗ  Đức  Lợi ủy viên BTV Hội Nông dân huyện Văn Lâm

Lượt xem: 22

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân