Bạn đang ở đây

Hưng Yên sẽ thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(11.03.2016)

(Website HNDHY) - Đó là một trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, 15.3  theo kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên.

Theo kế hoạch, “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” là chủ đề của các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016. Đây là một trong 8 quyền cơ bản của người tiêu dùng được quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ được tổ chức từ ngày 10.3 - 30.3.2016. 

Trong đó tập trung 5 nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát động doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; tổ chức Hội thảo với chủ đề “Doanh nghiệp Hưng Yên cam kết vì quyền lợi người tiêu dùng”; tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam dự kiến vào ngày 18.3; thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên… 

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Công thương là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các hội, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin truyền thông… tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

 

Theo baohungyen

Lượt xem: 3

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân