Bạn đang ở đây

Kế hoạch số 169 -KH/HNDTW "Triển khai xây dựng các mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ 2018 -2023"

(03.04.2020)
Số hiệu: 
Kế hoạch số 169-KH/HNDTW
Phân loại: 
Văn bản trung ương Hội
Ngày ban hành: 
03/04/2020

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân