Bạn đang ở đây

Kế hoạch số 61-KH/HNDT "Đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng"

(11.12.2015)
Số hiệu: 
Số 61-KH/HNDT
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
11/12/2015
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân