Bạn đang ở đây

Kế hoạch số 68-KH/HNDT "Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam "Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của HND Việt Nam góp phần thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn"

(24.02.2016)
Số hiệu: 
Kế hoạch số 68-KH/HNDT
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
24/02/2016
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân