Bạn đang ở đây

Kế hoạch số 71-Kh/HNDT "Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho cán bộ, hội viên, nông dân năm 2016"

(24.02.2016)
Số hiệu: 
Kế hoạch số 71-KH/HNDT
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
24/02/2016
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân