Bạn đang ở đây

Khoái Châu:12.056 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp

(30.12.2019)

(Website HNDHY) - Năm 2019,Hội Nông dân huyện Khoái Châu có 12.056 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp (trong đó cấp TW 57 hộ, cấp tỉnh 603 hộ, cấp huyện 1.788 hộ, cấp cơ sở 9.608 hộ và 320 hộ nghèo vượt khó).

Để tạo động lực thúc đẩy phong trào   các cơ sở Hội đã linh hoạt, ứng dụng đã bằng nhiều hình thức hỗ trợ cho vay vốn, tổ chức các buổi chuyển giao KHKT, tổ chức thăm quan mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, tổng kết đánh giá các mô hình trình diễn... để tuyên truyền cho hội viên học tập và nhân rộng. Phối hợp tổ chức được 130 buổi chuyển giao KHKTcho 11.088 lượt người dự. Nội dung chủ yếu kỹ thuật sử dụng phân bón, trồng và chăm sóc cây vụ đông xuân,  kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, kỹ thuật bẫy, đánh bắt chuột, phòng chống chảy nổ, kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, kỹ thuật sử dụng phân bón Ninh Bình, phân bón lá A2, sử dụng thuốc BVTV đúng cách; Tổ chức 03 tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng Vietgap cho 120 hội viên nông dân.

Hoàng Minh

Lượt xem: 15

Viết bình luận

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân