Bạn đang ở đây

Kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân tại 10 huyện, thị

(25.12.2019)

(Website HNDHY) - Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 5/11/2019, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phó chủ tịch hội Nông dân tỉnh và đồng chí Vũ Văn Kiên - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 10 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung trong năm 2019, Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã đã bám sát Nghị quyết của Đảng và của Hội cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ chức thực hiện; đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên đến với hội viên, nông dân. Hoạt động của Hội đã có những chuyển biến tiến bộ; các phong trào do Hội phát động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong năm 2019 còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân ở một số nơi chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên. Việc tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội ở một vài cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú. Một số cơ sở chưa chú trọng xây dựng quỹ Hội, bình quân quỹ/hội viên đạt thấp; quản lý hội viên chưa chặt chẽ, thủ tục kết nạp hội viên chưa thực hiện theo hướng dẫn...

Hoàng Hằng

Lượt xem: 32

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân