Bạn đang ở đây

Lá cờ đầu trong công tác Hội ở Văn Giang

(05.12.2017)

(Website HNDHY) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Liên Nghĩa, cán bộ, hội viên nông dân trong xã tích cực thi đua lao động, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ; đưa nhiều loại giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá, đưa giá trị thu nhập bình quân 1 ha đất canh tác từ 160 triệu đồng năm 2012 lên 315,4 triệu đồng năm 2017.

Nhiều mô hình sản xuất mới hình thành và phát triển trang trại tăng và hoạt động có hiệu quả hơn, các dịch vụ thương mại ngày càng phát triển. Thu nhập của người dân ngày càng nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Cùng với phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT trong sản xuất được hội nông dân xã thực hiện, các hoạt động trong công tác hội đạt được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được các cấp hội nông dân đánh giá là lá cờ đầu trong các phong trào hoạt động của hội nông dân.

Hội nông dân xã Liên Nghĩa hiện có 1.372 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội và 25 tổ hội. Trong những năm gần đây, công tác hội và phong trào nông dân của xã có nhiều chuyển biến, tổ chức hội được củng cố, phương thức hoạt động được đổi mới, nhờ đó việc thực hiện "3 phong trào và 5 chương trình trọng tâm" của hội nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Để hội viên tự nguyện tham gia vào tổ chức hội, hội nông dân xã luôn tuyên truyền cho các cán bộ hội viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, lợi ích của giai cấp nông dân.Trong quá trình hoạt động, Hội nông dân xã luôn nêu cao tinh thần, phát huy ý thức tự lực, tự cường của hội viên, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm, Hội Nông dân xã luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, hội viên bằng việc cử cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực, tạo thuận lợi cho việc quản lý, điều hành công tác hội. Tổ chức cho hội viên nông dân tham gia các hội thi do Hội Nông dân tỉnh và huyện hội tổ chức… Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ hội viên được nâng cao trình độ về mọi mặt, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của hội viên nông dân được nâng cao; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân được phản ánh, đề xuất đến chính quyền địa phương, hội cấp trên kịp thời.

Công tác xây dựng tổ chức hội được thực hiện nền nếp và có hiệu quả, Hội Nông dân xã duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên, Ban Thường vụ Hội Nông dân họp 1 lần/tháng, Ban Chấp hành hội họp thường kỳ hai tháng một lần, các chi hội duy trì chế độ sinh hoạt sơ kết, tổng kết. Trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của các cấp hội, Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch phát triển hội viên mới, giao chỉ tiêu thi đua các chi hội, tổ chức kết nạp hội viên vào các dịp 19.5, 14.10. Từ năm 2013 đến nay, hội đã kết nạp được 222 hội viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững được Hội nông dân xã xác định là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của hội. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã chỉ đạo các chi Hội tích cực tuyên truyền, phát động  hội viên nông dân đăng ký hộ gia đình nông dân SXKD giỏi các cấp, hộ nghèo vượt khó. Hướng dẫn các hội viên nông dân đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp. Đã có 4150 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp, trong đó có 3894 hộ được công nhận. Xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế giỏi điển hình như: hộ Ông Nguyễn Văn Phương chi hội AB Quán Trạch, Ông Lý Văn Biền chi hội Đan Kim, Ông Đỗ Văn Thọ chi hội thôn Phi Liệt(mô hình Kinh doanh dịch vụ), Ông Nguyễn Minh Dự chi hội thôn CD Quán Trạch, Hoàng Ngọc Hiếu chi hội Đan Kim (mô hình chăn nuôi), Ông Đinh Đức Đại, Ông Tô Đức Hân chi hội Phi Liệt, Nguyễn Văn Uy chi hội CD Quán Trạch, Ông Hoàng Văn Kiên chi hội AB Quán Trạch, Ông Lý Văn Điển chi hội Đan Kim (mô hình trồng cây ăn quả, cây cảnh)… Ngoài ra các hộ đã giúp đỡ được 23 hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Ngoài ra, Hội còn kết hợp với các ngành, đoàn thể trong xã tổ chức chuyển giao KHKT cho hội viên nông dân như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh, chăn nuôi, thú y được 35 lớp cho 2800 lượt người tham dự về cây trồng, vật nuôi và sử dụng thuốc BVTV...Thực hiện chỉ tiêu xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn tổ chức được 02 mô hình (Mô hình quất cảnh, cam cảnh).

Hội  tích cực tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng quỹ nhằm nâng cao mức chi phúc lợi cho hội viên nông dân và các hoạt động khác của hội, từ đó tạo cho hội viên nông dân tâm lý tin tưởng và gắn bó với tổ chức hội. Tính đến nay  nguồn vốn Quỹ HTND toàn xã: 45,03 triệu đồng (Tăng 16,1 triệu đồng so với năm 2012). Trong đó Cấp Trung ương ủy thác: 500.000.000đ, cho 10 hộ vay (AB Quán Trạch, Vĩnh Tuy). Trong 5 năm qua, hội nông dân xã làm tốt công tác phối hợp ký ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi và tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả. Đến nay, Tæng sè tiÒn d­ nî là 11.691.750.000đ  cho 409 lượt hộ vay ở 12 tổ TK&VV. Các hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cao.

Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được các hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân hiến đất, tham gia đóng góp tiền, ngày công để sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Kết quả 5 năm qua cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã đóng góp trên 10 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công làm mới, sửa chữa và nâng cấp 36,93 km đường giao thông nông thôn và đường giao thông nội đồng. Hàng năm có 1.225 hộ ở các chi Hội đăng ký gia đình nông dân văn hóa. Đến nay toàn xã có 06/06 làng văn hóa, UBND xã đạt chuẩn "Nông thôn mới". Hệ thống đường làng, ngõ xóm nông thôn ngày càng sạch đẹp, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới khang trang. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; vận động hội viên nông dân sử dụng mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, mô hình chi hội 3 không tham gia bảo vệ môi trường…

Phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng được thực hiện sâu rộng trong các gia đình hội viên. Hội nông dân xã thường xuyên vận động con, em hội viên trong độ tuổi thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, luật nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, hội nông dân phối hợp với công an xã tuyên truyền cho con, em hội viên nông dân phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn thôn xóm.

Ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội nông dân xã Liên Nghĩa cho biết: Được sự quan tâm của chính quyền xã và các cấp Hội Nông dân, trong những năm qua Hội nông dân xã Liên Nghĩa luôn bám sát chương trình công tác hội, dựa trên tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo phong trào hoạt động của hội nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân. Để Hội Nông dân hoạt động hiệu quả, thời gian tới cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp hội, chính quyền địa phương để đẩy mạnh chuyển giao KHKT, cung ứng giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; có giải pháp tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho các hộ nông dân nghèo và cận nghèo; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao giá trị thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguyễn Văn Hợp

Hội Nông dân huyện Văn Giang

 

 

Lượt xem: 9

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân