Bạn đang ở đây

Mô hình nuôi cá Chép lai thương phẩm V1 tại Yên Mỹ

(08.12.2017)

(Website HNDHY) - Sáng ngày 7.12, tại hội trường UBND  xã Minh Châu, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Hội đồng KH&CN huyện tổ chức hội nghị tổng kết mô hình nuôi cá chép lai thương phẩm V1. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thắm – Phó giám đốc  sở KHCN tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Việt – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Tại hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện mô hình nuôi cá chép lai thương phẩm V1 và tham quan mô hình thực tế tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyển,mô hình được triển khai từ tháng 5/2017, đến nay cá phát triển tương đối tốt, môi trường nước ao nuôi đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không có dịch bệnh, trọng lượng bình quân đạt khoảng 300g/con, tỷ lệ cá tương đối đồng đều.

Theo đó, để tạo điều kiện giúp nông dân tiếp cận tiến bộ KHKT phát triển chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển sản xuất sản phẩm hàng hóa và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Hội Nông dân huyện Yên Mỹ phối hợp với Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện triển khai mô hình nuôi cá chép lai thương phẩm V1tại xã Minh Châu. Ngày 05/4/2017 Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội đồng KH&CN huyện khảo sát lựa chọn hộ ông Nguyễn Văn Tuyển thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu tham gia Mô hình nuôi cá chép lai thương phẩm V1, với quy mô: Diện tích ao nuôi 4.500m2; Mô hình  được hỗ trợ số lượng cá giống là 2.000 con kèm một phần thức ăn và chế phẩm sinh học sử lý ao nuôi.

Để mô hình triển khai hiệu quả, chất lượng đảm bảo tiến độ, ngày 08/5/2017 Hội nông dân huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng  bệnh cho cá chép lai thương phẩm V1 cho hộ trực tiếp tham gia mô hình và các hộ nuôi trồng thủy sản trong địa bàn xã. Qua lớp tập huấn học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi và phòng  bệnh cho cá chép cho các hộ chăn nuôi thủy sản nói chung và hộ tham gia mô hình nói riêng, kết hợp tuyên truyền cho người chăn nuôi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chăn nuôi nông thôn, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ, Hội nông dân huyện, Hội đồng KHCN huyện, Hội ND xã Minh Châu thường xuyên kiểm tra giám sát hướng dẫn hộ gia đình việc thực hiện các nội dung của Mô hình.

Hiệu quả của mô hình nuôi cá chép lai thương phẩm cho thấy Mô hình góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật nuôi thâm canh cá Chép cho nông dân, định hướng sản xuất an toàn theo chuỗi; tổ nông dân liên kết, hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng qui mô chăn nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường, khắc phục tình nuôi trồng  manh mún, nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng thấp sang chăn nuôi với phương pháp khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cho thu nhập cao, phát triển kinh tế nông thôn, giúp ổn định tình hình an ninh, chính trị  địa phương,tăng thu nhập cho hộ gia đình tham gia mô hình, có tác dụng nhận rộng đối với các hộ nuôi trồng thủy sản lận cận, tạo công ăn việc làm nâng cao đời sống cho nhân dân. góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của địa phương, đầy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại cơ sở.

 

Vũ Thị Ngân

Lượt xem: 7

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân