Bạn đang ở đây

Năm 2017: Quỹ HTND tăng trưởng trên 7 tỷ

(11.12.2017)

(Website HNDHY) - Năm 2017, tăng trưởng Quỹ HTND trong toàn tỉnh được 7 tỷ 399,992 triệu đồng đạt 123% kế hoạch giao trong đó quỹ cấp tỉnh tăng 4,615 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện tăng 2 tỷ 180,15 triệu đồng,  nguồn xã vận động ủng hộ tặng 569,842  triệu đồng). 10/10 đơn vị được UBND huyện, thành phố phê duyệt Đề án và được cấp ngân sách tăng 2 tỷ 150 triệu đồng (trong đó có huyện Văn Lâm, huyện Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên có số vốn từ 500 triệu trở lên); có 16 cơ sở Hội được cấp vốn từ nguồn ngân sách địa phương với số tiền 259,6 triệu đồng (năm 2017 tăng 69,6 triệu đồng so với năm 2016).

Tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 157/159  cơ sở Hội có Quỹ HTND với tổng số tiền là 3.184,26 triệu đồng; trong đó: nguồn ủng hộ là 2.871,08 triệu đồng, nguồn ngân sách cấp là 259,6 triệu đồng, nguồn mượn là 35,2 triệu đồng, nguồn bổ sung là 18,38 triệu đồng.

Công tác quản lý tốt, quỹ tăng trưởng khá.

Năm 2017, Ban điều hành quỹ HTND tỉnh đã tiến hành thu hồi 15 dự án với số tiền 7 tỷ 250 triệu đồng của 184 hộ vay Quỹ HTND Trung ương; Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương đã bổ sung thêm 3 tỷ đồng. Theo đó, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã tiến hành giải ngân cho 17 dự án với tổng số tiền là 10 tỷ 250 triệu đồng cho 209 hộ vay. Nâng tổng số nguồn vốn Trung ương ủy thác là 16 tỷ 650 triệu đồng cho 30 dự án với 352 hộ vay, cụ thể là: 13 dự án trồng trọt, 11 dự án chăn nuôi, 06 dự án thủy sản.

Với số vốn 4,5 tỷ đồng từ Ngân sách tỉnh cấp năm 2017, bổ sung nguồn vốn 150 triệu đồng cùng với số tiền 17 tỷ 210 triệu đồng thu hồi của 450 hộ vay. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành  phân bổ và giải ngân cho 42 dự án với số tiền là 21 tỷ 710 triệu đồng cho 460 hộ vay. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ HTND tỉnh  đã triển khai cho vay 72 dự án với số tiền là 34 tỷ 580 triệu đồng cho 768 hộ vay. Trong đó: 30 dự án trồng trọt, 31 dự án chăn nuôi, 10 dự án thủy sản, 01 dự án dịch vụ. Tổng số vốn của các huyện, thành phố cho vay từ nguồn vốn của huyện và nguồn do xây dựng quỹ ở cơ sở là 7.639,01 triệu đồng cho 389 hộ vay. Dư nợ cho vay của 3 cấp 58 tỷ 869 triệu đồng, trong đó cho vay phân loại theo các loại hình có 45 dự án trồng trọt, có 42 dự án chăn nuôi, có 16 dự án nuôi thủy sản và 1 dự án dịch vụ,

Hiệu quả từ nguồn vốn vay

Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND nhiều hộ vay đã sử dụng vốn tốt, phát huy hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập cho các hộ nông dân, góp phần tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; điển hình như hộ gia đình như hộ ông Nguyễn Văn Tuyển xã Minh Châu (huyện Yên Mỹ) với mô hình “trồng và chăm sóc cam canh”, hộ ông Đàm Văn Quý xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) với mô hình “cải tạo vườn nhãn chất lượng cao”, Hộ gia đình ông Dương Văn Quang xã Quảng Châu (Thành phố Hưng Yên) với mô hình “ trồng cam V2” … đa số các hộ được vay đã đăng ký phấn đấu và đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương.

Từ việc triển khai các dự án vay vốn mới Quỹ HTND đã tạo được thêm nhiều lao động có việc làm ổn định, nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây cho hiệu quả kinh tế cao như dự án: dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Văn Nhuệ, xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi); dự án “Trồng và thâm canh cây nhãn chín muộn” tại xã Đông kết (huyện Khoái Châu), dự án “Trồng chuối tây” tại phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên), dự án “trồng măng tây xanh xuất khẩu” tại xã Mai Động (huyện Kim Động); dự án “ Trồng ổi Đài Loan” tại xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang); dự án (chăn nuôi vịt” tại xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động)... đã trở thành những mô hình điển hình của tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh. Từ hiệu quả các mô hình cho thấy Quỹ HTND đang là một nguồn lực quan trọng của các cấp Hội trong tỉnh, nguồn vốn Quỹ này đã và đang tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống, góp phần tích cực nâng cao vị trí vai trò trung tâm nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tổ chức các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh. 

 

Hoàng Minh

Lượt xem: 9

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân