Bạn đang ở đây

Nâng cao trình độ quản lý quỹ HTND cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

(21.11.2017)

(Website HNDHY) - Từ ngày 9/11 đến ngày 23/11/2017 Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội thảo tập huấn Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2017 cho trên 330 cán bộ Hội Nông dân là cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các huyện,  xã, phường, thị trấn và cán bộ theo dõi mảng quỹ Hỗ trợ nông dân các huyện.

Ban tổ chức đã chia thành 4 cụm để tổ chức hội thảo. Cụm 1 gồm các huyện Khoái Châu và Văn Giang; cụm 2 gồm các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào và Văn Lâm; cụm 3 gồm các huyện Ân Thi và Kim Động. Trong thời gian hội thảo các học viên đã được nghe giới thiệu phương pháp hội thảo, giới thiệu và hướng dẫn làm bài tập nghiệp vụ cho vay vốn, bài tập tình huống nghiệp vụ tài chính quỹ hỗ trợ nông dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng giúp cho cán bộ Hội nông dân cơ sở làm tốt công tác quản lý nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời, là dịp để các cán bộ Hội nông dân cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác tại các địa phương.

 

Ban Tuyên huấn

Lượt xem: 15

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân