Bạn đang ở đây

Ngày 24/04/2017, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, kỳ họp lần thứ 12 khóa VIII.

(27.04.2017)

(Website HNDHY) - Quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông báo số 550-TB/TU ngày 03/04/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận xây dựng Kế hoạch và một số văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị, tới dự với hội nghị có đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trần Thị Tuyết Hương Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Ban thường vụ tỉnh ủy, thông qua dự thảo về Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023 và một số văn bản chỉ đạo Đại hội. Các UVBCH Hội Nông dân tỉnh đã trao đổi, thảo luận, thống nhất ban hành Kế hoạch và một số văn bản hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong kế hoạch, công tác chuẩn bị đại hội, chọn đơn vị Đại hội điểm, đề án nhân sự, báo cáo chính trị của Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Ban Tuyên huấn

Lượt xem: 44

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân