Bạn đang ở đây

Phát huy nguồn lực xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh

(30.01.2018)

(Website HNDHY) - Xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh toàn diện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, Hội Nông dân xã Thủ Sỹ (huyện Tiên Lữ) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội được Hội Nông dân xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân.. Công tác kết nạp và nâng cao chất lượng hội viên đã được Hội Nông dân xã chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 190 hội viên mới nâng tổng số hội viên của toàn xã là 800 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội. Quan điểm của Hội Nông dân xã là coi trọng chất lượng, hội viên khi tham gia vào tổ chức Hội phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với phong trào thi đua của Hội, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, tránh tình trạng hội viên danh nghĩa, hội viên ảo. Hội Nông dân thường xuyên tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng các chi hội một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Cùng với công tác đánh giá, phân loại chất lượng chi hội, Hội Nông dân xã làm tốt công tác thi đua- khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo mang lạo hiệu quả kinh tế cao...

Để tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về Hội, nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của Hội Nông dân; vận động nông dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân; tăng cường các hình thức tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh như: vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản… Phối hợp với các đoàn thể tổ chức được 25 lớp chuyển giao KHKT cho 1750 lượt người dự; cung ứng được trên 60 tấn phân bón NPK phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 600 hội viên nông dân trong toàn xã. Đã có  550 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế thu hút hàng trăm lao động tạo việc việc và thu nhập ổn định cho hội viên. Giúp đỡ vốn và giống cho 12 hộ thoát nghèo.

Hội Nông dân xã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ đạt 6 đồng, cho 211 hội viên của 6 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo. Nhận ủy thác từ Quỹ HTND tỉnh số tiền là 400 triệu đồng cho 10 hội viên vay vốn; Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nông dân tích cực đóng ngày công, hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, cải tạo cầu cống, xây dựng nhà văn hóa...Phát động phong trào xây dựng chi hội ba không được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.

Hòa chung trong không khí cùng toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên nông dân xã Thủ Sỹ phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tiên Lữ nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp.

 

Vũ Thị Hồng Yến

Lượt xem: 46

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân