Bạn đang ở đây

Phát huy truyền thống, khơi dạy khát vọng vươn lên của giai cấp nông dân tỉnh nhà!

(12.10.2021)
(Website HNDHY) - Ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng, trưởng thành (14/10/1930 - 14/10/2021), chúng ta thật tự hào: 91 năm qua, mặc dù mang nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu cách mạng của Đảng trong từng thời kỳ lịch sử, từ tổ chức tiền thân là Tổng Nông hội Đông Dương, cho tới Nông hội đỏ, Hội tương tế ái hữu, Hội Nông dân phản đế, Hội Nông dân cứu quốc, Hội liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; song truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam không bao giờ thay đổi; luôn là lực lượng to lớn, đội quân chủ lực, hùng hậu thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Trong suốt chiều dài lịch sử của nước ta, đời sống và sản xuất của giai cấp nông dân luôn là cội nguồn của nền văn hóa dân tộc; nông dân luôn là lực lượng chủ lực trong cuộc đấu tranh chống lại các thế lực ngoại xâm, giành và giữ vững nền độc lập dân tộc của nước nhà. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc trong thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của Đảng có sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước, cũng bắt đầu từ sự năng động, sáng tạo của nông dân trong cách thức sản xuất nông nghiệp mà Đảng đã kịp thời tổng kết và có những chủ trương, chính sách phù hợp cho tiến trình đổi mới toàn diện. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của Đảng, đứng trước tiến trình hội nhập quốc tế sâu, rộng với những yêu cầu khắt khe của thị trường và những khó khăn dồn dập do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh..., nông dân nước ta một lần nữa lại phát huy truyền thống quả cảm của mình, không chỉ giữ vững an ninh lương thực quốc gia, ổn định xã hội, mà còn đưa nông nghiệp trở thành trụ đỡ để nền kinh tế quốc dân vượt qua khủng hoảng tài chính thế giới, suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch COVID - 19... Những thành tựu giai cấp nông dân đã tạo ra bước chuyển biến quan trọng không chỉ trong nông nghiệp, nông thôn mà còn có tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của đời sống xã hội nước ta, là cơ sở để đất nước ổn định và phát triển bền vững. Qua các thời kỳ Cách mạng, cùng với sự phát triển của đất nước, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể để xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân. Trong thời kỳ đổi mới, các cấp Hội phối hợp tốt với các ngành, doanh nghiệp để thực hiện và tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn và hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân. Hội Nông dân tỉnh với việc chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nông thôn nói chung, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. Giai cấp nông dân tỉnh nhà đã rất thành công trong việc bảo tồn, nâng cao chất lượng và sáng tạo ra các đặc sản mới của quê hương Hưng Yên, đó là các mô hình trồng nhãn lồng, nhãn chín muộn, lúa nếp cái hoa vàng, trồng vải lai, vải trứng; trồng cây có múi; trồng cây dược liệu, trồng hoa, cây cảnh, nuôi cá kỹ thuật mới (sông trong ao), gà Đông Tảo,… với quy mô lớn, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có gía trị kinh tế cao, nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại; góp phần tích cực xây dựng để tỉnh ta là một trong những tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tốp đầu của cả nước. Ghi nhận, biểu dương thành tích của giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh nhà đã đạt được trong các giai đoạn cách mạng; nhiều tập thể và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của Hội nông dân cấp trên và của Ủy ban nhân dân các cấp. Đây là nguồn động viên tiếp sức cho các cấp Hội và nông dân tỉnh ta tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Cũng nhân dịp này Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh bày tỏ lòng tri ân tới các thế hệ cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh. Chân thành cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Hội Nông dân tỉnh nhà. Ôn lại truyền thống 91 năm ngày thành lập Hội, chúng ta càng tự hào với những thành quả vẻ vang của tổ chức Hội và phong trào nông dân trong thời gian qua, càng phải thấy rõ hơn trách nhiệm của các cấp Hội để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao nhằm giữ vững truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Trước hết cần dồn tâm sức củng cố xây dựng tổ chức Hội thật sự trong sạch, vững mạnh. Vì đây là khâu then chốt, là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Sức mạnh của giai cấp nông dân là vô cùng to lớn nhưng chỉ được thể hiện và phát huy trong hoạt động của tổ chức, được tập hợp lại trong một khối thống nhất. Tổ chức Hội không thật sự trong sạch, vững mạnh thì không thể tổ chức được các phong trào hành động cách mạng của hội viên, nông dân! Thực sự đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Về giải pháp hành động, để xây dựng tổ chức Hội thật sự trong sạch, vững mạnh chúng ta cần thật thà, nghiêm chỉnh thực hiện tốt những việc đã được quy định trong Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, các quy chế, quy định của các cấp Hội. Trước tiên là từ lãnh đạo, từ người đứng đầu các cấp Hội phải kiên quyết, kiên trì căn chỉnh những việc làm chưa đúng quy chế, quy định. Phải duy trì các cuộc họp đúng quy chế từ Ban chấp hành cơ sở hội đến Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Người chủ trì phải thật sự dân chủ và cầu thị, mỗi Ủy viên ban chấp hành phải chủ động nghiên cứu để có ý kiến tham gia góp ý có chất lượng trong các cuộc họp một cách thẳng thắn, có lý, có tình, với tình cảm đồng chí thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như Bác Hồ đã dạy. Các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tích cực triển khai thực hiện đồng bộ ba Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII: Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 - NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06 - NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tổ chức kết nạp hội viên mới nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam theo đúng quy định trong Hướng dẫn số 93- HD/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam (điểm 1.3- Thủ tục kết nạp hội viên (khoản 1). Tích cực chủ động tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH/UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 461/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Xây dựng mới các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp gắn với xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, dịch vụ kinh doanh tổng hợp tiêu thụ nông sản để tập hợp, đoàn kết nông dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng ngoại thương; Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp, ủy thác giúp nông dân vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả thông qua các tổ vay vốn do Hội Nông dân thành lập. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 204 - HD/HNDTW ngày 10/7/2020 của Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Hội Nông dân tỉnh nhà với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân đã không ngừng xây dựng, trưởng thành và phát triển qua từng giai đoạn cách mạng, vận động đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nông dân đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Trước những thời cơ và thách thức mới của quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế, chúng ta tin tưởng rằng nông dân tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo sẽ vượt qua những khó khăn thử thách để cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lới các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã xác định; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 - 7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997 - 1/1/2022) vì một tỉnh Hưng Yên văn minh, hiện đại. Phạm Thanh Bình Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân