Bạn đang ở đây

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(19.09.2018)

(Website HNDHY) - Xác định vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới là “trung tâm nòng cốt”, những năm qua các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tích cực tuyên truyền, chủ động triển khai thực hiện việc hỗ trợ hội viên nông dân với nhiều hình thức phong phú, bằng những việc làm cụ thể sáng tạo nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh.

Toàn tỉnh Hưng Yên có 206.779 hội viên nông dân, chiếm 70% tổng số nông dân của toàn tỉnh, do đó để phát huy vai trò “chủ thể” của nông dân trong thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể, lựa chọn 03 phần việc trong 19 tiêu chí để chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện, bao gồm: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vệ sinh môi trường, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đồng thời đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh để góp phần vào xây dựng NTM.

Xác định khâu quan trọng trước tiên là phải nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức cho hội viên nông dân, bởi muốn xây dựng được nông thôn mới phải có con người mới, cụ thể là người nông dân với tư duy mới, nhận thức mới và văn hóa mới. Vì vậy, trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh luôn tích cực phát động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào thi đua “Nông dân Hưng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cấp Hội đã mở và phối hợp mở lớp tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được 1.669 lớp cho 133.043 lượt người dự, phát hành tài liệu, sổ tay tuyên truyền về nông thôn mới được 2.942 cuốn. Xây dựng chuyên đề và nâng cao chất lượng tin, bài trên Bản tin Công tác Hội với số lượng phát hành 2.900 cuốn/kỳ, thường xuyên cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh hàng tuần, tháng, quý; ký chương trình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên. Qua đó, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng nông thôn mới; giúp hội viên nông dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo làm giàu; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm thiết thực.

Đặc biệt, trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã thu hút được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia. Toàn tỉnh đã huy động khoảng trên 35.000 tỷ đồng, 70% nguồn lực từ nhân dân (bao gồm cả tiền mặt, đất thổ cư, đất nông nghiệp, ngày công để đầu tư xây dựng nông thôn mới). 5 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân đã tự nguyện đóng góp trên 181 tỷ đồng, hiến 19.123m2 đất, tham gia 17.410 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đã làm mới 381,3 km đường giao thông, sửa chữa 90,47 km kênh mương, 1.117 cầu cống, xây mới và sửa chữa 417 phòng học và 172 công trình điện.

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức được 135 lớp tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho 9.450 lượt hội viên ở những cơ sở có tình trạng ô nhiễm môi trường cao và phối hợp với các ngành chức năng để truyền thông về môi trường, giúp nông dân nhận thức cao hơn về tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Hội viên, nông dân đã xây dựng 219 mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, 1.976 công trình nước sạch, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường được coi trọng, đã có 997 mô hình được Hội Nông dân chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 436 tổ vệ sinh môi trường tự quản của Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả. Tổ chức 253 lớp an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm với 17.710 lượt nông dân tham dự, các câu lạc bộ về dân số và phát triển được duy trì với 175 câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả với hơn 7.000 thành viên tham gia.

Chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung xây dựng các mô hình điểm về tuyên truyền giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân. 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 668 buổi tư vấn pháp luật lưu động cho 58.894 hội viên nông dân; nhận 1.730 đơn thư của nông dân, Hội đã phối hợp giải quyết 3.400 đơn thư, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 300 đơn thư, tham gia hoà giải thành 930 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Đến nay, đã có 80 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được thành lập và đi vào hoạt động với trên 4.550 thành viên tham gia, như vậy đã có 50% số cơ sở Hội có Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, Hội Nông dân tỉnh đã trang bị tài liệu pháp luật cho các câu lạc bộ. Đồng thời thường xuyên hướng dẫn các câu lạc bộ phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật ở Câu lạc bộ, vận động các thành viên thường xuyên đến học tập trao đổi về những kiến thức, những bộ luật mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Duy trì phát động việc tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật” từ cơ sở đến tỉnh thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao.

Xác định công cuộc xây dựng nông thôn mới, điều cốt lõi là phải nâng cao đời sống của nông dân, thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” phát triển sâu rộng và lan tỏa rộng rãi với trên 91.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp mỗi năm. Tập trung huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân. Thời gian qua, các cấp Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 1.109 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 72.175 hội viên nông dân tham gia. Phối hợp thực hiện 113 lớp dạy nghề cho 3.390 lao động nông thôn. Hướng dẫn thành lập mới 29 tổ hợp tác, hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.  Xây dựng 64 mô hình kinh tế tập thể, nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động cho thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Tích cực hỗ trợ nông dân các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, việc tín chấp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội tỉnh Hưng Yên quản lý là: 65.520,07 triệu đồng cho 1.411 hộ vay. Vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 785 tỷ 316,94 triệu đồng cho 27.180 hộ nông dân vay vốn; vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 743.176 tỷ đồng  cho 7.107 hộ vay. Chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (Hội Nông dân tỉnh quản lý) với nguồn vốn 2,035 tỷ đồng cho 252 lượt hội viên nông dân vay (hiện nay đang triển khai tại 12 dự án chó 77 hộ vay).

Thông qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chất lượng nông sản được nâng lên, thương hiệu hàng hóa một số mặt hàng nông sản của tỉnh từng bước được khẳng định. Những kết quả trên đã từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vị thế vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị ở nông thôn ngày càng được nâng cao.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp Hội cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, hoạt động tuyên truyền của các cấp Hội cần bám sát vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đổi mới nội dung, cập nhật thông tin, đa dạng hóa các hình thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; giúp đỡ hội viên giải quyết những khó khăn trong sản xuất và đời sống.

Hai là, huy động các nguồn lực để giúp nông dân phát triển kinh tế; tích cực vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh có khối lượng, chất lượng sản phẩm cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ba là, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức cho người nông dân về: Kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập (trọng tâm là chuyển giao khoa học, kỹ thuật). Trước mắt cần làm thí điểm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các vùng chuyên canh lớn, có thế mạnh.

Bốn là, Tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào nông dân thi đua yêu nước; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động hướng dẫn hội viên nông dân thành lập các mô hình kinh tế tập thể; tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân vững mạnh về tư tưởng chính trị, thống nhất về hành động, thực sự là “Trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”; tập trung các nguồn lực hỗ trợ và bồi dưỡng các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có uy tín làm nòng cốt để xây dựng mô hình kinh tế tập thể; vận động, hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau để sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường.

Sáu là, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn, giai đoạn 2011 - 2020”./.

Đồng chí Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

Lượt xem: 17

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân