Bạn đang ở đây

Sôi nổi các ý kiến thảo luận, tham gia góp ý vào báo cáo của BCH Trung ương Hội khóa VI, trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Dự thảo Điều lệ Hội

(19.09.2018)

(Website HNDHY) - Chiều ngày 19.9.2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chính - UVBTV, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Đoàn Văn Hòa - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hưng - UVBTV, Trưởng ban Tổ Chức Tỉnh ủy.

Tại ngày làm việc thứ nhất Đại hội đã nghe đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo của BCH Trung ương Hội khóa VI, trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Sau đó Đại Hội đã chia thành 2 trung tâm thảo luận với 17 ý kiến cụ thể là: Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát và vai trò của Hội nông dân trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân, nhất là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Những kết quả bước đầu của mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp; Những kết quả trong tuyên truyền vận động hội viên xây dựng quỹ Hội; Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân theo hướng cụ thể, thiết thực thông qua các hoạt động thực tiễn, gương người thực, việc làm thực; Chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội; Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là công tác xây dựng Quỹ HTND. Giải pháp cho công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm; Vai trò của Hội trong xây dựng mô hình HTX, Tổ hợp tác giúp hội viên sản xuất an toàn và tiêu thụ sản phẩm; Những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng vùng nguyên liệu cho sản xuất, chế biến nông sản; Đề xuất, kiến nghị thực hiện chính sách tín dụng cho Doanh nghiệp nông nghiệp và các Hợp tác xã theo Nghị định 55 của Chính phủ; Những kiến nghị, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội tổ chức các hoạt động, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Giải pháp trong tổ chức thực hiện các hoạt động cung ứng vật tư nông nghiệp theo hình thức trả chậm cho nông dân; Hội Nông dân phối hợp xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, những đề xuất, kiến nghị.

Với các nội dung thiết thực, cùng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo   các sở, ngành liên quan, Hội Nông dân các cấp; các chủ trang trại, các doanh nghiệp trên địa bàn và các đại biểu dự hội nghị; các trung tâm thảo luận đã đóng góp những ý kiến thiệt thực góp phần xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh, khẳng định rõ vai trò, tác dụng với nhiều cơ chế, chính sách đúng đắn, hỗ trợ, khai thác tốt các  tiềm năng, thế mạnh của kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, qua đó góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.

Trước đó, sáng ngày 19.9 đoàn Đại biểu dự Đại hội do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương - UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn đã tiến hành dân hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Hoàng Hằng

Lượt xem: 19

Viết bình luận

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân