Bạn đang ở đây

Tăng cường hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân

(20.10.2022)
(Website HNDHY) - Chiều ngày 19/7/2022, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho hội viên nông dân thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Cố, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố; Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân cơ sở và đại diện hơn 80 hội viên nông dân phường Hiến Nam và phường An Tảo.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cố, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp tập huấn cho nông dân về kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Những kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được truyền đạt sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và vận dụng. Thông qua buổi tuyên truyền về pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên để đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố có nhu cầu được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, góp phần đảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật và nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Bên cạnh đó các cấp Hội Nông dân thành phố luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt Chi, Tổ Hội, nhóm nông dân, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hội nghị tập huấn,… Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tôn giáo; công tác phòng chống tội phạm và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; chính sách, pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị hoàn thiện pháp luật về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Từ việc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trong hội viên, nông dân đã làm giảm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện không đúng quy định. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện; thu hút nông dân tham gia vào Hội ngày càng đông, từng bước nâng cao vị thế của tổ chức Hội./. Đào Thị Lan Anh
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân