Bạn đang ở đây

Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn

(15.05.2017)

(Website HNDHY)  - Trong 2 ngày (từ ngày 11/5 - 12/5/2015) Hội nông dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trung tâm môi trường nông thôn - TW Hội nông dân Việt Nam  tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn cho 200 học viên là cán bộ, hội viên nông dân của 6 huyện, thành Hội trong toàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên môi trường; thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải ở địa bàn nông thôn hiện nay; vai trò của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường. Học viên cũng được giới thiệu, hướng dẫn các công nghệ ứng dụng xử lý rác thải và chất thải bảo vệ môi trường; hướng dẫn việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng rác thải sau phân loại làm phân hữu cơ,... Các kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mô hình hộ nông dân tham gia thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn; ...

Lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ, hội viên nông dân nhìn nhận đúng thực trạng môi trường, góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường từ mỗi hộ gia đình. Sau buổi tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên của Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

 

Hoàng Hằng

Lượt xem: 25

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân