Bạn đang ở đây

Thị trấn Bần Yên Nhân lá cờ đầu trong công tác Hội và phong trào nông dân huyện Mỹ Hào

(23.01.2018)

(Website HNDHY) - Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, những năm qua, HND thị trấn Bần Yên Nhân đã tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tổ chức HND vững mạnh, đưa thị trấn trở thành “lá cờ đầu” trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân huyện Mỹ Hào.

Trong 5 năm qua Hội đã kết nạp được 335 hội viên, nâng tổng số hội viên của thị trấn là 1072 hội viên đạt 81,2% so với hộ sản xuất nông nghiệp (tăng 17,6 % so với đầu nhiệm kỳ). Để phát triển, thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua HND thị trấn đã đề ra nhiều biện pháp, tích cực hỗ trợ vận động nông dân tham gia các hoạt động do các cấp HND trong tỉnh tổ chức. Trong đó, BCH HND thị trấn đã phân công cán bộ trực tiếp xuống từng chi hội để tuyên truyền về chính sách, đường lối của Đảng, các tiêu chí của tổ chức HND, quyền lợi và trách nhiệm của hội viên khi tham gia tổ chức Hội. Thông qua các  buổi sinh hoạt chi hội, HND kết hợp tuyên truyền lồng ghép; trong đó chú trọng tuyên truyền các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân gắn với tuyên truyền các nghị quyết của HND các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, HND thị trấn đã gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các hoạt động của tổ chức Hội. Đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nhận thức và nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, giám sát các công trình xây dựng tại địa phương. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như thành lập các tổ vệ sinh thôn xóm, xây dựng mô hình xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả chi Hội 3 không. Bên cạnh công tác tuyên truyền, HND thị trấn đã tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; đứng ra nhận ủy thác với ngân hàng CSXH huyện là 5.320 triệu đồng cho 272 lượt hộ vay tăng so với đầu nhiệm kỳ là 1.260 triệu đồng. Trong đó vốn vay chương trình người nghèo là 2.099 triệu đồng, nước sạch vệ sinh môi trường là 451 triệu đồng, chương trình học sinh, sinh viên 584.080 nghìn đồng, chương trình việc làm là 140 triệu đồng, hộ nghèo làm nhà ở 32 triệu đồng. Từ các nguồn vốn vay các hội viên đã mạnh dạn đổi mới trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu, đặc biệt nguồn vốn học sinh, sinh viên đã góp phần giảm bớt những khó khăn trong các gia đình hội viên có con theo học tại các trường Đại học và Cao đẳng. Với nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi kết hợp với vốn tự có đã giúp cho nhiều gia đình hội viên nông dân mở mang ngành nghề, tạo công ăn việc làm ổn định đem lại lợi nhuận từ 100-300 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị trấn còn chủ động phối hợp với các ngành tổ chức được 15 lớp tập huấn, cho 950 lượt hội viên tham gia, nội dung chủ yếu về kỹ thuật chăm sóc lúa, sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Qua tập huấn các lớp tập huấn giúp hội viên tiếp cận với KHKT đồng thời áp dụng thực tiễn KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác. Phối hợp với công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, cung ứng hàng chục tấn phân bón trả chậm cho hội viên, liên kết với các doanh nghiệp tạo điều kiện để hội viên mua máy gặt được hỗ trợ về giá và thời gian thanh toán; trong nhiệm kỳ qua đã có 2 hội viên đầu tư mua máy để phục vụ cho nhân dân trong và ngoài huyện thu hoạch lúa nhanh, gọn.

 5 năm qua, đã có 2750 lượt hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi. Qua bình xét có 2.600 lượt hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó có 25 hộ đạt cấp Trung ương, cấp tỉnh 219 hộ, cấp huyện 835 hộ, cấp thị trấn 1.521 hộ, tiêu biểu như mô hình trồng và ươm hoa phong lan của hội viên Vũ Văn Đệ cho thu nhập hàng năm đạt từ 400-600 triệu đồng, mô hình trồng đào cảnh của gia đình hội viên và hội viên Vũ Mạnh Lộc, thôn Phú Đa thu nhập hàng năm đạt trên 400 triệu đồng; hội viên Ngô Xuân Tân chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm Tương bần thu nhập hàng năm đạt từ 600-800 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.... Từ các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã nâng cao vai trò của tổ chức Hội, đồng thời đã tập hợp thu hút nông dân vào Hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết những  năm qua các cấp Hội đã giúp đỡ được trên 50 hội viên nghèo vượt khó về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn áp dụng KHKT trong sản xuất, cung ứng phân bón trả chậm, phối hợp với các ngành của tỉnh, huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi giúp hội viên có đầy đủ những kiến thức để yên tâm đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

Qua đánh giá hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, hàng năm 10/10 chi Hội đều đạt vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được  Hội Nông dân thị trấn đã   được Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện và Hội Nông dân huyện tặng 15 giấy khen cho các tập thể, cá nhân, có 3 đồng chí cán bộ Hội được tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam.

Đào Quang Tuấn

 

HND huyện Mỹ Hào

Lượt xem: 43

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân