Bạn đang ở đây

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

(26.04.2018)

(Website HNDHY) - Ngày 24.4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác trong quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quý I, các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước. 

Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổ chức 2 hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và 17; xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Công tác luân chuyển, bố trí, quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện đúng quy định. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm nghiêm túc. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được tăng cường; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động hiệu quả... góp phần vào sự phát triển vững chắc của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quý I và đóng góp ý kiến vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quý II.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong quý II, bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, từng đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm công tác rà soát, quy hoạch cán bộ, chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, kiểm toán, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; chủ động xây dựng chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy sát với nhiệm vụ. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần tăng cường công tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia vào công tác vận động giải phóng mặt bằng... Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của quý II, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 đã đề ra.

 

Theo baohungyen.vn

Lượt xem: 2

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân