Bạn đang ở đây

Tin của Hội Nông dân huyện Ân Thi năm 2017

(29.03.2017)

(Websie HNDHY) - Sáng13/03/2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm chính huyện Ân Thi, tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017 cho 105 đồng chí Phó chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ và chi hội trưởng nông dân các xã, thị trấn học tập với các chuyên đề sau: 

“Hội Nông dân Việt Nam với công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác hoà giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, Chỉ thị số 08/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở với việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ- HNDTW; Tình hình công tác tôn giáo và một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; tình cảm và lời dậy của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong các lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên”. Qua đợt tập huấn các đồng chí học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản để trở về cơ sở tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và chung tay xây dựng nông thôn mới./.

Vũ Văn Sửu

 

Hội Nông dân huyện Ân Thi

Lượt xem: 23

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân