Bạn đang ở đây

Tuần 1 - Từ ngày (01/01/2018 - 05/01/2018)

(03.01.2018)

Thứ 2, ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ tết dương lịch

Nghỉ lễ tết dương lịch

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ tết dương lịch

Nghỉ lễ tết dương lịch

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ tết dương lịch

Nghỉ lễ tết dương lịch

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Nghỉ lễ tết dương lịch

Nghỉ lễ tết dương lịch

 

Thứ 3, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp kiểm điểm ban chi ủy, chi bộ

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp kiểm điểm ban chi ủy, chi bộ

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp kiểm điểm ban chi ủy, chi bộ

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp kiểm điểm ban chi ủy, chi bộ

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự Hội nghị trực truyến về tổng kết công tác trật tự, an toàn giao thông năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

 

Thứ 5, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Họp tổng kết khối thi đua MTTQ và các đoàn thể

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Họp tổng kết khối thi đua MTTQ và các đoàn thể

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Họp tổng kết khối thi đua MTTQ  và các đoàn thể

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở

Họp tổng kết khối thi đua MTTQ và các đoàn thể

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân