Bạn đang ở đây

Tuần 15 - Từ ngày (02/04/2018 - 06/04/2018)

(04.04.2018)

Thứ 2, ngày 02 tháng 04 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội BCH Hội Nông dân tỉnh quý I năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội BCH Hội Nông dân tỉnh quý I năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội BCH Hội Nông dân tỉnh quý I năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội BCH Hội Nông dân tỉnh quý I năm 2018

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự tập huấn công tác xã hội tại Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Yên Mỹ

Dự tập huấn công tác xã hội tại Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Yên Mỹ

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 04 tháng 04 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp chi bộ cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đón đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 

Thứ 6, ngày 06 tháng 04 năm 2018

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự tập huấn công tác xã hội tại Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Yên Mỹ

Dự tập huấn công tác xã hội tại Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Yên Mỹ

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân