Bạn đang ở đây

Tuần 21 - (Từ ngày 22/05/2017 - 26/05/2017)

(23.05.2017)

Thứ 2, ngày 22 tháng 05 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 23 tháng 05 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lâm

Kiểm tra Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lâm

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 25 tháng 05 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

 

Thứ 6, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Làm việc với đoàn đánh giá của tổ chức Agriterra - Hà Lan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân