Bạn đang ở đây

Tuần 22 - (Từ ngày 29/05/2017 - 02/06/2017)

(30.05.2017)

Thứ 2, ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường trực

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tại Ân Thi

Họp Thường trực

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường trực

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tham gia Hội đồng xét xử tại TAND tỉnh

Họp Thường trực

 

Thứ 3, ngày 30 tháng 05 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban tổ chức cuộc thi Việt - Lào

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giảng bài tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Mỹ

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 31 tháng 05 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tham dự lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá và ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hướng dẫn xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tại Đại Đồng - Văn Lâm

Hướng dẫn xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tại Yên Mỹ

 

Thứ 5, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Hướng dẫn xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tại Hòa Phong - Mỹ Hào

Dự buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh

 

Thứ 6, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giảng bài tại lớp hướng dẫn xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp tại Đông Tảo - Khoái Châu

Giảng bài tại lớp hướng dẫn xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp tại Phạm Ngũ Lão - Kim Động

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân