Bạn đang ở đây

Tuần 29 - (Từ ngày 17/07/2017 - 21/07/2017)

(17.07.2017)

Thứ 2, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp

Hội Đồng nhân dân tỉnh

Dự họp

Hội Đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại

Đông Kết - Khoái Châu

Làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại

Đông Kết - Khoái Châu

Làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội

 

Thứ 3, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp

Hội Đồng nhân dân tỉnh

Dự họp

Hội Đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp

Hội Đồng nhân dân tỉnh

Dự họp

Hội Đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm tại Hội Nông dân huyện Khoái Châu

Dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra và giám sát Đảng

 

Thứ 5, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tham gia đoàn công tác cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Kim Động

Tham gia đoàn công tác cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Kim Động

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc với trung tâm hỗ trợ nông thôn, nông dân

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tham dự diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững

Tham dự diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 21 tháng 07 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tham dự diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững

Tham dự diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về giải pháp phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân