Bạn đang ở đây

Tuần 31 - Từ ngày (23/07/2018 - 27/07/2018)

(24.07.2018)

Thứ 2, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

Dự họp Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tai Văn Lâm

Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Trung Trắc - Văn Lâm

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 24 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Dự họp Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 25 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự Họp tiểu ban nhân sự đại hội

Dự họp Đảng Đoàn, Ban Thường Vụ, Cán bô chủ chốt cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự Họp tiểu ban nhân sự đại hội

Dự họp Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Cán bộ chủ chốt cơ quan 

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự Họp tiểu ban nhân sự đại hội

Dự họp Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Cán bộ chủ chốt cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự họp tiển ban nhân sự đại hội

Dự họp Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Cán bộ chủ chốt cơ quan

 

Thứ 5, ngày 26 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 27 tháng 07 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp tỉnh ủy

Họp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân