Bạn đang ở đây

Tuần 32 - (Từ ngày 07/08/2017 - 11/08/2017)

(08.08.2017)

Thứ 2, ngày 07 tháng 08 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự họp tại

Ban dân vận tỉnh ủy

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại

Hà Nội

Đi công tác tại

Hà Nội

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đưa đoàn đi tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

Đưa đoàn đi tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

 

Thứ 3, ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Hưng Yên năm 2017

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại

Hà Nội

Đi công tác tại

Hà Nội

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đưa đoàn đi tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

Đưa đoàn đi tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

 

Thứ 4, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại

Hà Nội

Đi công tác tại

Hà Nội

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đưa đoàn đi tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

Đưa đoàn đi tham dự hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

 

Thứ 5, ngày 11 tháng 08 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại

Hà Nội

Đi công tác tại

Hà Nội

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 12 tháng 08 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại

Hà Nội

Đi công tác tại

Hà Nội

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân