Bạn đang ở đây

Tuần 37 - (Từ ngày 11/09/2017 - 15/09/2017)

(13.09.2017)

Thứ 2, ngày 11 tháng 09 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác Hàn Quốc

Đi công tác Hàn Quốc

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự khai giảng lớp tập huấn khai thác tiềm năng HTX

Tập huấn lớp khai thác tiềm năng HTX

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự khai giảng lớp tập huấn khai thác tiềm năng HTX

Tập huấn lớp khai thác tiềm năng HTX

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 3, ngày 12 tháng 09 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác Hàn Quốc

Đi công tác Hàn Quốc

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tập huấn lớp khai thác tiềm năng HTX

Tập huấn lớp khai thác tiềm năng HTX

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 4, ngày 13 tháng 09 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác Hàn Quốc

Đi công tác Hàn Quốc

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Tập huấn lớp khai thác tiềm năng HTX

Tập huấn lớp khai thác tiềm năng HTX

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 5, ngày 14 tháng 09 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác Hàn Quốc

Đi công tác Hàn Quốc

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác Nam Định

Đi công tác Nam Định

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác tại Hà Nội

Đi công tác tại Hà Nội

 

Thứ 6, ngày 15 tháng 09 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác Hàn Quốc

Đi công tác Hàn Quốc

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Đi công tác Nam Định

Đi công tác Nam Định

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

 

 

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân