Bạn đang ở đây

Tuần 40 - (Từ ngày 02/10/2017 - 06/10/2017)

(02.10.2017)

Thứ 2, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Thường trực

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự họp báo đại hội Đoàn thanh niên

Bảo vệ ngân sách 2018

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Bảo vệ ngân sách 2018

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 4, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tại Trung ương Hội

Dự hội nghị tổng kết 15 năm ngân hàng chính sách xã hội

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 5, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự khai mạc giải bóng chuyền bông lúa vàng năm 2017

Dự hội thảo tại Trung ương Hội

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự khai mạc giải bóng chuyền bông lúa vàng năm 2017

Tham dự giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2017

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự khai mạc giải bóng chuyền bông lúa vàng năm 2017

Tham dự giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2017

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự khai mạc giải bóng chuyền bông lúa vàng năm 2017

Tham dự giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2017

 

Thứ 6, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đón đoàn hội thảo về Đông Tảo, Chí Tân - Khoái Châu

Dự hội thảo tại Trung ương Hội

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc ở cơ quan

Làm việc ở cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân