Bạn đang ở đây

Tuần 45 - (Từ ngày 06/10/2017 - 10/11/2017)

(07.11.2017)

Thứ 2, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại huyện Mỹ Hào

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại huyện Mỹ Hào

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại xã Phùng chí Kiên huyện Mỹ Hào

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 07 tháng 10 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại xã Cẩm Ninh  huyện Ân Thi

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại huyện Yên Mỹ

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại huyện Yên Mỹ

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại xã Trung Hòa huyện Yên Mỹ

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại cơ sở

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại xã Minh Phượng huyện Tiên Lữ

Làm việc ở cơ quan

 

Thứ 6, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại Tiên Lữ

Kiểm tra công tác hội và phong trào 6 tháng cuối năm 2017 tại Tiên Lữ

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Giám sát vật tư nông nghiệp tại thị trấn Khoái Châu huyện Khoái Châu

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân