Bạn đang ở đây

Tuần 49 - (Từ ngày 27/11/2017 - 01/12/2017)

(29.11.2017)

Thứ 2, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Họp thường trực

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp thường trực

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp báo cáo viên

Họp thường trực

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Họp thường trực

 

Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Dự họp tỉnh ủy

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017 tại Hội Nông dân huyện Kim Động

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự Đại hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và tù đầy

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

 

Thứ 5, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

Học nghị quyết

 hội nghị trung ương 6

 

Thứ 6, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Họp Ban thường vụ

Làm việc tại cơ quan

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân