Bạn đang ở đây

Tuần 5 - Từ ngày (29/01/2018 - 02/02/2018)

(30.01.2018)

Thứ 2, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên kỳ họp thứ 14, khóa VIII

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên kỳ họp thứ 14, khóa VIII

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên kỳ họp thứ 14, khóa VIII

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên kỳ họp thứ 14, khóa VIII

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Dự đại hội Hội Nông dân cơ sở Phường Hiến Nam

Dự hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ và  công tác tuyên truyền  vận động hiến máu tình nguyện năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018; đánh giá 10 năm triển khai thực hiện công tác “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2009 - 2018”

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2017

 

Thứ 4, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hôi nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 tại Hội Nông dân huyện Văn Lâm

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, hộ nông dân nghèo tại huyện Văn Lâm, Văn Giang

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Họ tên

Sáng

Chiều

Đ/c Trần Thị Tuyết Hương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Dự hội nghị Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Phạm Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân