Bạn đang ở đây

72 xã ở Hưng Yên đạt tiêu chí nông thôn mới

(24.08.2017)

(Webiste HNDHY) - Đến nay, toàn tỉnh có  72 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí là 53 xã, còn lại là các xã hoàn thành từ 12 - 14 tiêu chí.

Theo đó, toàn tỉnh đạt bình quân 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã. Huyện có số tiêu chí bình quân đạt cao nhất tỉnh là Mỹ Hào với hơn 18 tiêu chí/xã; các huyện Văn Giang, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên đạt bình quân 17,7 tiêu chí/xã. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, các xã đã quan tâm tới nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời tập trung nguồn lực để trả nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 

Theo hungyentv.vn

Lượt xem: 4

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân