Bạn đang ở đây

Công văn Số 298-CV/HNDT "V/v đẩy mạnh tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vận động tham gia ủng hộ phòng chống dịch"

(30.03.2020)
Số hiệu: 
Công văn Số 298-CV/HNDT
Phân loại: 
Văn bản hội nông dân tỉnh
Ngày ban hành: 
30/03/2020
Trích yếu: 
Công văn Số 298-CV/HNDT "V/v đẩy mạnh tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vận động tham gia ủng hộ phòng chống dịch"
File văn bản: 

Các tin khác

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân