Bạn đang ở đây

Giọt máu hồng vì cộng đồng

(20.10.2022)
(Website HNDHY) - Năm 2022, Hội Nông dân huyện Ân Thi được UBND huyện giao chỉ tiêu 279 đơn vị máu. Sau khi nhận chỉ tiêu, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội viên, nông dân tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo.
Sau khi được tuyên truyền, vận động và giải thích về ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo, cán bộ hội viên nông dân phấn khởi và đăng ký tham gia. đợt I; đã có 279 cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Kết quả có 110 cán bộ, hội viên nông dân hiến được 110 đơn vị máu. Đây là một công việc thiết thực, giúp cho Hội Nông dân hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Trong thời gian tới, hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Nông dân tham gia hiến máu nhiều hơn nữa để đạt chỉ tiêu và hoàn thành mục tiêu cao cả là “ Giọt máu hồng vì cộng đồng” Hội Nông dân huyện Ân Thi
Lượt xem:

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân